حسابان وب

بخشنامه ۵۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۵/۲۶(اعتبار بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲هيأت محترم وزيران در خصوص مسکن مهر)

0 2,706

حصین حاسب

به پيوست نظريه هاي شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ و ۱۲۳۷۳۰-۲۳۹۲۵ مورخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۳ سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري راجع به مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ت/۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران در خصوص مسکن مهر که مقرر» مي دارد:


 «با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيئت محترم وزيران مقرر گرديده «هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد» و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (۱۳۸) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند . لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.»

جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد نظريه هاي مذکور ارسال مي گردد.

پندار سیستم

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.