حسابان وب

بخشنامه ۵۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۵/۲۶(اعتبار بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲هيأت محترم وزيران در خصوص مسکن مهر)

0 2,265
آکادمی محسن قاسمی

به پيوست نظريه هاي شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ و ۱۲۳۷۳۰-۲۳۹۲۵ مورخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۳ سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري راجع به مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ت/۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران در خصوص مسکن مهر که مقرر» مي دارد:


 «با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيئت محترم وزيران مقرر گرديده «هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد» و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (۱۳۸) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند . لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.»

جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد نظريه هاي مذکور ارسال مي گردد.

فینتو

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.