نرم افزارحسابداری صدگان

افزایش ۸ تا ۱۸ درصدی مالیات اصناف

0 681

حسابداراپ

 به دنبال امضای تفاهم نامه مالیاتی اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور، میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) قانون مالیات‌های مستقیم بین ۸ تا ۱۸ درصد تعیین شد.


پندار سیستم

به گزارش   ایسنا، بعد از سه جلسه پی در پی و تعامل موثر فیمابین مسئولان اتاق اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی، بالاخره دستورالعمل تفاهم مالیاتی بابت خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۳، امروز به امضای نمایندگان طرفین رسید.
بر این اساس، مقرر شد صاحبان مشاغل بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم بر مبنای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲، تا مبلغ یک میلیون تومان، ۸ درصد رشد، مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف سه میلیون تومان، ۱۲ درصد رشد و از سه میلیون تومان به بالا، ۱۸ درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ کنند.
گفتنی است این تفاهم نامه شامل مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم می شود و امسال به دلیل رای دیوان عدالت اداری، تفاهم موضوع ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم با مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صورت نمی‌گیرد.
بدیهی است این دسته از مودیان مالیاتی بایستی بر اساس مقررات و واقعیت‌های فعالیت اقتصادی خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۳ به صورت الکترونیکی اقدام کنند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.