چك‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي

0 145

به كليه مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

چك ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شامل ۲۹ بند مبتني بر گزيده‌اي از پرسش‌هاي مندرج در چك ليست سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل ۷۲ بند) توسط سازمان حسابرسي تهيه و جهت اجرا اعلام گرديده است.


جهت هماهنگي بين حسابداران رسمي، چك ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي كه شامل ۲۹ بند مي‌باشد، در رسيدگي به شركت‌ها و واحدهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار توسط حسابرسان تكميل و موارد عدم رعايت، به عنوان تخطي از مقررات سازمان بورس بعد از بند اظهار نظر در گزارش درج گردد.

منبع:جامعه حسابداران رسمي

براي دريافت چك ليست اينجا كليك كنيد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.