بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۲۷مورخ ۹۳/۱۱/۱۲(ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸در ارتباط با کد رهگيري)

0 35

   به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۱۸ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ مبني بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ اين سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه کد رهگيري توسط برخي از اشخاص به شرح بخشنامه مذکور که با توجه به ماهيت معاملات آنها با تشخيص اداره امور مالياتي صادر گرديده بود، جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.