نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۲۷مورخ ۹۳/۱۱/۱۲(ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸در ارتباط با کد رهگيري)

0 1,460

حسابداراپ

   به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۱۸ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ مبني بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ اين سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه کد رهگيري توسط برخي از اشخاص به شرح بخشنامه مذکور که با توجه به ماهيت معاملات آنها با تشخيص اداره امور مالياتي صادر گرديده بود، جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.


پندار سیستم

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.