استانداردهای جدید برای بهبود گزارش حسابرس

0 318

هوفر

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی استانداردهای جدید و تجدیدنظرشده را که با هدف بهبود درخورتوجه در گزارش حسابرس برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان طراحی شده اند، منتشر کرده است.این استانداردها برای دوره های مالی که در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ یا بعد از آن به پایان می رسند، لازم الاجرا خواهد بود.

حسابان وب

منبع:حسابرس به نقل ازIFACارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.