حسابان وب

بخشنامه ۹۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۴(مکمل هاي خوراک دام وطيور)

0 1,238
آکادمی محسن قاسمی

 پيرو بخشنامه شماره ۸۳ /۹۳ /۲۶۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ که براساس نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي مبني بر شمول مکمل هاي (‌غير‌دارويي) از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰ صادر گرديده است به اطلاع مي رساند، صرفاً مکمل هاي غير داروئي انساني مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي باشد.


بديهي است معافيت مکمل هاي خوراک دام وطيور که به موجب فهرست معافيت هاي موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات برارزش افزوده به ضميمه بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ اعلام گرديده است کما کان به قوت خود باقي مي‌باشد.
 

فینتو

عليرضا طاري بخش


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.