نرم افزارحسابداری صدگان

قابل توجه هاي سازمان امورمالياتي – دو

0 473

حسابداراپ

قابل توجه عموم اشخاص حقوقي و حقيقي (مديران شرکتها و صاحبان مشاغل)

فقط سه روز فرصت براي تسليم اظهار نامه مالياتي الکترونيکي و بهره مندي از معافيت ها و بخشودگي ها و ساير تسهيلات مالياتي قانوني باقي مانده است.


هم اکنون نسبت به ارسال اظهار نامه الکترونيکي اقدام فرمائيد.

۱۳۹۳/۰۴/۲۹


چگونگي بهره مندي از مزاياي پرداخت الكترونيكي (غير حضوري) ماليات

آن دسته از موديان گرامي كه پيش ثبت نام الكترونيكي خود را به انجام رسانيده اند و اطلاعات مرحله پيش ثبت نام ايشان تأييد گرديده است، پس از دريافت پاكت حاوي نام كاربري و رمز عبور ثبت نام مرحله دوم، و با استفاده از نام كاربري و رمز عبور مذكور، مي توانند از مزاياي دريافت قبض و پرداخت اينترنتي ماليات بدون نياز به حضور در ادارات امور مالياتي و يا شعب بانك بهره مند گردند. براي استفاده از اين خدمات الكترونيك، موديان مي توانند به بخش “پرداخت الكترونيكي ماليات” در سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR مراجعه فرمايند.

۱۳۹۳/۰۴/۲۹


نحوه آگاهي موديان از آخرين وضعيت ثبت نام

پندار سیستم

موديان گرامي ميتوانند با مراجعه به گزينه “پيگيري سريع وضعيت ثبت نام شماره اقتصادي” در بخش ” ثبت نام و صدور شماره اقتصادي”، سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR نسبت به استعلام آخرين وضعيت خود در فرآيند ثبت نام الكترونيكي اقدام نمايند. اين امكان براي واحدهاي پاسخگوئي ادارات كل امور مالياتي نيز پيش بيني گرديده است.

۱۳۹۳/۰۴/۲۹


عدم پيش ثبت نام ساير شركاي واحدهاي شغلي مشاركتي

آن دسته از واحدهاي شغلي (كسبي) اشخاص حقيقي كه مالكيت آن به صورت مشاركتي مي باشد، در مرحله پيش ثبت نام صرفاً يكي از شركا (شريك اصلي) به عنوان نماينده واحد شغلي نسبت به پيش ثبت نام اقدام مينمايد.

در مرحله دوم ثبت نام الكترونيكي و پس از دريافت پاكت نام كاربري و رمز عبور، اط?عات ساير شركا دريافت و در سامانه ثبت ميگردد. كليه شركاي واحد كسبي، پس از ثبت اط?عات ايشان در مرحله ثبت نام، بايستي با استفاده از كد رهگيري مرحله پيش ثبت نام شريك اصلي نسبت به ارائه اظهارنامه انفرادي اقدام نمايند. شايان ذكر است در صورت وجود اطلاعات شركا در سامانه ثبت نام موديان و يا سامانه مديريت عمليات مالياتي مشاغل امكان تسليم اظهارنامه براي كليه شركاي واحد شغلي فراهم خواهد بود.

۱۳۹۳/۰۴/۲۹

منبع:سازمان امورمالياتي كشورقابل توجه هاي سازمان امورمالياتي – يك 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.