نرم افزارحسابداری صدگان

بیمه زنان خانه‌دار منتفی شد.

0 863

حسابداراپ

بیمه زنان خانه‌دار به دلیل عدم اختصاص ردیف بودجه از سوی دولت برای اجرای آن در سال ۹۳ با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

به گزارش فارس، زهرا سجادی، گفت: روند اختصاص بودجه برای لایحه بودجه هر سال به این ترتیب است که برای برنامه‌ای که دولت ارائه می‌دهد باید ردیف بودجه خاصی در نظر گرفته شود و اگر هر برنامه‌ای بدون ردیف بودجه ارائه شود قطعاً شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند.

پندار سیستم

وی ادامه داد: بیمه زنان خانه‌دار نیز به دلیل عدم اختصاص ردیف بودجه از سوی دولت برای اجرای آن در سال ۹۳ با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
این کارشناس امور زنان تصریح کرد: قرار بود برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار ردیف‌هایی در نظر گرفته شود تا بدون اما و اگر، این بیمه اجرایی شود مانند بودجه فرهنگی کشور که ردیف بودجه خاصی نیز به آن اختصاص داده می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین و با توجه به مخالفت شورای نگهبان، اجرای بیمه زنان خانه‌دار برای سال ۹۳ ظاهراً منتفی شده است مگر اینکه مجلس بتواند از محل درآمدهای دولت اعتباری را برای اجرای بیمه زنان خانه‌دار در نظر بگیرد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.