نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۳۸۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۱۶(دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۲۲ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات)

0 3,799

حسابداراپ

به پيوست دستورالعمل شماره ۱۷۳۲۹۵/۲۴ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ موضوع ماده ۲۲ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، براي اجرا ابلاغ مي گردد:


نظر به اينکه به موجب ماده ۲ دستورالعمل اجرايي پيوست، صرفاً درآمدمشمول ماليات شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان ناشي ازقراردادها و فعاليتهاي تحقيق و توسعه، تجاري سازي و توليد محصولات و خدمات دانش بنيان در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط، توسط همان شرکتها و مؤسسات دانش بنيان به مدت ۱۵ سال پس از تاريخ صدور مجوز براي هر شرکت يا مؤسسه دانش بنيان از ماليات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي مربوط معاف هستند،لذا درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي که در حوزه فعاليت هاي دانش بنيان موضوع دستورالعمل مزبور به فعاليت مي پردازند و نيز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکتها يا مؤسسه دانش بنيان، مشمول برخورداري از معافيت مالياتي مورد نظر نخواهند بود.

پندار سیستم

در ضمن در اجراي تبصره(۱) ماده ۹ دستورالعمل مزبور، مقتضي است ادارات امور مالياتي در موارديکه در رسيدگي هاي خود به موارد کتمان اطلاعات يا ارائه اطلاعات ناصحيح از سوي شرکتها و مؤسسات مذکور در برخورداري از معافيت مالياتي مورد نظر برخورد نمايند ضمن اقدام طبق مقررات قانوني مربوط، موارد را ظرف يک هفته به دادستاني انتظامي مالياتي اعلام تا از طريق دادستاني انتظامي مالياتي مراتب حداکثر ظرف يـک مـاه به دبيرخانه شورا يا صندوق گزارش گردد.لازم به ذکر است، بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۹۲ اين سازمان موضوع آيين نامه اجرايي ماده ۹ قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات، مستقل از اين دستورالعمل مي باشد و به قوت خود باقي است.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.