نرم افزارحسابداری صدگان

۱۵ دي ماه آخرين مهلت ارسال اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده

0 681

حسابداراپ

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور ۱۵ دي ماه را آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل پاييز اعلام کرد وگفت:


پندار سیستم

 موديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي خود را به سامانه الکترونيکي اين سازمان به نشاني WWW.EVAT.IR ارسال نمايند.

 به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش، با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده يک نوع ماليات غيرمستقيم است و ماليات بر مصرف تلقي مي شود، اظهار داشت: موديان در اين نظام مالياتي صرفا واسطه دريافت ماليات از خريداران کالا و خدمات و پرداخت آن به دولت هستند.بنابر اين در اين نظام مالياتي هيچ گونه وجهي را از منابع خود به عنوان ماليات نمي پردازند، بلکه صرفا ماليات هايي را که به نيابت دولت از خريداران دريافت نموده اند، پرداخت مي نمايند.

 وي در ادمه تصريح کرد: مودياني که برابر مقررات براي اجراي قانون فراخوان شده اند، از تاريخ فراخوان مکلف به اجراي قانون هستند و سازمان مالياتي انتظار دارد ماليات و عوارض ارزش افزوده را برابر مقررات از خريداران دريافت و به دولت پرداخت نمايند. معاون ماليات بر ارزش افزوده در خاتمه تاکيد کرد چنانچه مودياني از اجراي اين قانون سر باز زنند، سازمان امور مالياتي کشور در چارچوب تکاليف و وظايف قانوني با رعايت ترتيبات مقرر نسبت به حسابرسي و وصول ماليات برابر موازين اقدام و موديان متخلف علاوه بر اصل ماليات مشمول پرداخت جرايم نيز خواهند شد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.