بدون اظهارموديان،پرونده مالياتي بسته نمي شود

0 72

هوفر

معاون اداره ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور اعلام كرد: سازمان امور مالياتي كشور بدون اظهار موديان قادر به ايجاد پرونده مالياتي نيست و تمامي اطلاعات ازسوي معاملات صورت گرفته از طريق موديان ارائه مي شود.


به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از باشگاه خبرنگاران،وكيلي معاون اداره ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور با بيان اينكه  تشكيل پرونده مالياتي  براساس مراجعه خود افراد صورت مي گيرد، گفت: تعدادي ديگر از پرونده هاي مالياتي  براساس اطلاعات به دست آمده از معاملات انجام مي شود.

وي ادامه داد: تاكنون بدون تشكيل پرونده براي هيچ يك از موديان مالياتي در نظر گرفته نشده است.

وكيلي در ادامه تصريح كرد:موديان براساس اطلاعات ارائه شده در خصوص معامله ، اقدام به پرداخت ماليات مي كنند.

معاون اداره ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور در ادامه اظهار داشت: از موديان براي تكميل پرونده و ارائه اسناد مدارك دعوت به عمل مي ايد.

وي در ادامه افزود: تمامي دعوت نامه ها ي مالياتي و اوراق ها به آخرين آدرس ازسوي موديان ارسال مي شود.

وكيلي با اشاره به اينكه در مراحل دادرسي ماليات ها، رفع تعرض براي موديان صورت مي گيرد،  افزود: تاكنون هيچ سو استفاده اي ازسوي موديان ديگر در خصوص ارائه اطلاعات معامله صورت نگرفته است.

معاون اداره ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور توضيح داد: سازمان امور مالياتي كشور بدون اظهار موديان  قادر به ايجاد پرونده مالياتي نيست و تمامي اطلاعات ازسوي معاملات صورت گرفته از طريق موديان ارائه مي شود.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.