نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۴۹۷۳/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۳(ماده۱۰ آيين نامه اجرايي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در خصوص تجديد ارزيابي داراييها)

1 1,510

حسابداراپ

نـظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاييديه هاي موضوع ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي تجديد ارزيابي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقررمي دارد :


۱- چنانچه مودي در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابدار رسمي استفاده نموده و با رعايت مقررات ، نسبت به تسليم گزارش حسابرسي مالي و مالياتي در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي اقدام نموده است. چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسي مالياتي درخصوص بندهاي الف ، ب و ج ماده ۱۰ آيين نامه اجرائي مذکور اظهارنظر نموده باشد در اين صورت عدم تسليم جداگانه تاييديه هاي مذکور به اداره امور مالياتي با رعايت ساير مقررات مانع از برخورداري معافيت مالياتي مربوطه نخواهد شد .

۲- با توجه به صراحت بندهاي ب و ج ماده ۱۰ آيين نامه اجرائي ياد شده مبني بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص موضوعات بندهاي اخير الذکر(صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي و صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي …)،عدم ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در موعد مقرر قانوني موجب عدم برخورداري از معافيت مربوط خواهد شد.

پندار سیستم

بديهي است در مواردي که مودي نسبت به تسليم گزارش حسابرسي مالياتي با رعايت مقررات در موعد مقرر قانوني اقدام نموده و حسابدار رسمي در اجراي بند ۱۰ آيين نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در اين بند در گزارش حسابرسي مالياتي اظهارنظر نموده باشد  ليکن گزارش مذکور بدليل عدم ثبت تصميمات مجمع عمومي(مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني) و…مورد پذيرش واقع نشده باشد . اين امر به منزله عدم رعايت مقررات بند ۱۰ آيين نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداري از معافيت موضوعه نخواهد بود.

 

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم


محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. محمود شهبازی می گوید

    با سلام اساتید عزیز اگر عدم ارایی حسابرسی مالیلتی باعث رد دفاتر نمی باشد و یا نظر دیوان عدالت در مورد بند ۲ بخشنامه اقای معاون مالیاتی مستقیم است راهنماییی فرمایید متشکرم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.