نرم افزارحسابداری صدگان

ارزیابی رویکرد لایحة اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مبحث مالیات بر ارث

0 711

حسابداراپ

رویکرد لایحة اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مبحث مالیات بر ارث توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت.


پندار سیستم

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفترمطالعات اقتصادی این مرکز با اشاره به اینکه در قانون مالیات های مستقیم بر مجموع ماترک متوفی مالیات وضع می شود و هریک از وراث به نسبت سهم شان از ارث، مشمول مالیات می شوند افزود:

این نظام مالیاتی چند ایراد اساسی دارد که در نهایت باعث شده است درآمد حاصل از این مالیات نهایتا برابر با هزینه جمع آوری آن شود. با این ملاحظه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم رویکرد جدیدی را نسبت به مبحث ارث اتخاذ کرده و بنا دارد انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث را مشابه انتقال اختیاری مشمول مالیات کند.هر چند مالیات بر ارث و مالیات بر نقل و انتقال هر دو از مصادیق مالیات بر ثروت هستند و به دلیل فقدان پشتوانه علمی و عدم موفقیت تجربی می توانند حذف شوند، تغییر رویکرد پیشنهادی می تواند از بوروکراسی سنگین نظام موحود، برای سازمان امور مالیاتی و مودیان ارث بکاهد . مهمترین اشکالی که در زمینه اصلاح مالیات بر ارث مطرح شده این است که بدهی ها و سایر واجبات مالی را پیش از وضع مالیات از ماترک متوفی کسر نکرده است . مرکز پژوهش ها در گزارش خود ضمن تایید رویکرد پیشنهادی لایحه، دو سناریو را جهت رفع مشکل بدهی های متوفی مطرح و متناسب با آنها احکامی را جهت اصلاح لایحه پیشنهاد کرده است.

 
 
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.