نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه مورخ ۹۲/۴/۱۸(آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور )

0 1,822

حسابداراپ

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور


هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود:

پندار سیستم

۱ـ در ماده (۲)، عبارتهای «طی پنج سال اخیر» و «از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ تا ۲۴/۶/۱۳۹۶» به ترتیب جایگزین عبارتهای «از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰» و «در سال ۱۳۹۱» می‌شود.

۲ـ در تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارتهای «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارتهای «سال ۱۳۹۱» و «سال ۱۳۹۲» می‌شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲) الحاق می‌شود:

تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

۴ـ در بند «الف» ماده (۱۰)، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال ۱۳۹۱» و در بند «ج» آن، واژه «مبنای» حذف می‌شود.

۵ ـ در ماده (۱۱)، عبارت «ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» جایگزین عبارت «بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» و عبارت «بدون رعایت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ » بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق می‌شود.(بخشنامه اصلاحي)

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.