نرم افزارحسابداری صدگان

شاخص های کلیدی عملکرد ملی

0 710

حسابداراپ

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، بخشی از گزارش سازمان جهانی نهادهای عالی محاسباتی (منتشره در سال ۲۰۱۲) را منتشر کرد.


پندار سیستم

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: حسابرسی موضوعات کلان و راهبردی از ظرفیت های ویژه شقوق سه گانه حسابرسی عملکرد (حسابرسی کارآیی، حسابرسی صرفه اقتصادی و حسابرسی اثربخشی) است که در پی یک پویش چند ساله و ابتکار نهادهای عالی حسابرسی اکنون به قله تکامل نزدیک شده است. سازمان اینتوسای که نهادهای عالی محاسبات (سازمان مشابه دیوان محاسبات کشور) در همه کشورهای جهان را تحت پوشش دارد، چندسالی است پروژه تحقیقاتی «شاخص های ملی کلیدی» را آغاز کرده و کارگروهی متشکل از برخی کشورها به ریاست کشور روسیه مشغول فعالیت در این کارگروه شده اند.

این پروژه ، استفاده از شاخص های ملی کلیدی در فرآیند حسابرسی عملکرد دولت در ساحتی وسیع تر، عملکرد یکایک دستگاه های اجرایی را دنبال می کند و بناست، آثار و پیامدهای عملکرد حاکمیت در سطح ملی را به محاسبه نشسته و اثربخشی را از منظری راهبردی مورد واکاوی قرار دهد. این رویکرد بر حسابرسی عملکرد حوزه هایی فراتر از عملکرد یک دستگاه اجرایی تمرکز خواهد داشت.
گزارش سازمان اینتوسای به تشریح یافته های مطالعاتی در زمینه استفاده از شاخص های ملی کلیدی در فرآیند حسابرسی عملکرد می پردازد و این گزارش در کنگره بیستم اینتوسای سال ۲۰۱۲ به مجمع عمومی سازمان اینتوسای ارائه و مورد تصویب واقع شده است که به عنوان اولین مجموعه از انتشارات سازمان اینتوسای در حوزه شاخص های ملی کلیدی به فارسی نگارش شده است و پایه مناسبی را برای توسعه دانش حسابرسی در حوزه های کلان کشوری فراهم می آورد.

محتوای این مجموعه در جهت استفاده ذینفعان دیوان محاسبات کشور از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان و صاحبنظران حوزه ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه و حسابرسی سیاست های کلان بسیار سودمند است و از این حیث ، اهتمام مرکز پژوهش های مجلس در انتشار آن ، اقدامی مستحسن و در خور توجه به حساب می آید و فتح بابی است برای ظرفیت سازی در حوزه حسابرسی موضوعات کلان، پیچیده و چند وجهی.
شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور در دوره اخیر، در راستای راهبرد اثرگذاری و نقش آفرینی دیوان محاسبات در توسعه کلان کشور، حسابرسی عملکرد را در کانون توجه قرار داده است و استفاده از شاخص های ملی کلیدی در فرآیند حسابرسی عملکرد، موجب ظرفیت سازی در دیوان در حوزه پاسخگویی موضوعات کلان و راهبردی ، خواهد شد.
تفکر اخیر مبنی بر ضرورت تغییر در رویکردهای توسعه اقتصادی اجتماعی، طراحی و استفاده از شاخص های کلیدی کشوری (شاخص های ملی کلیدی ) را ضروری و به موقع می سازد. زیرا این اندیشه درست در مقطعی حادث شد که بحران مالی جهانی، نارسایی و محدودیت شاخص‌های متعارف اقتصادی را نمایان ساخت. ظهور این اندیشه همزمان با بحران جهانی یاد شده، نقایص و عدم کفایت شاخص های معمول اقتصادی را عیان ساخت و مالا استفاده از شاخص های ملی کلیدی را ضرورت بخشید.
مطالعات ادامه دار در زمینه شاخص های ملی کلیدی، به ارتقای نقش نهادهای عالی محاسباتی ، و بهبود کیفیت فعالیت دولت ها و در نهایت، بهبود استانداردهای زندگی جمعی معطوف می شود. در جهان مدرن پس از بحران مالی اخیر ، شاخص های ملی کلیدی، به مثابه ابزاری ضروری و کارآمد در طراحی استراتژی های یکپارچه کشوری و ارزیابی اثربخشی و موفقیت استراتژی های موصوف نقش ویژه ای ایفا می کنند.
کارگروه ویژه «شاخص های ملی کلیدی » که ذیل سازمان اینتوسای تاسیس یافته و مشغول به فعالیت شده ، فصل نوینی از توسعه و ظرفیت سازی در نهادهای عالی محاسباتی را نشان می دهد. گزارش کارگروه موصوف در این مرحله، بر ایجاد فهم مشترک در استفاده از شاخص های کلیدی کشوری توسط نهادهای عالی محاسبات و نیز بر کاربست حرفه ای توصیه های پیشنهادی در میان همه طرف های ذینفع تمرکز می کند. در آینده ، با ادامه بهبود این سند ، ساختار آن نیز تغییر خواهد کرد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.