حسابان وب

پروژه‌های در جریان هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی

0 589
آکادمی محسن قاسمی

هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی یکی از مهمترین مراجع تدوین‌کننده رهنمود و استاندارد حسابداری برای واحدهای بخش عمومی است. مهمترین پروژه‌های در جریان این هیئت به‌شرح زیر است:همسوسازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی با رهنمودهای نظام آمارهای مالی دولت
هدف این پروژه، تجزیه‌و‌تحلیل تفاوت بین رهنمودهای نظام آمارهای مالی دولت (۲۰۰۸) و استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی و بررسی عملی بودن هماهنگ‌سازی بین دو مجموعه است. این پروژه به‌دنبال طراحی نموداری از حسابهاست که تطبیق گزارشهای مالی تهیه‌شده براساس رهنمودهای نظام آمارهای مالی دولت با گزارشهای مالی تهیه‌شده براساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی را تسهیل کند.بازبینی مبنای نقدی حسابداری
هدف اصلی این پروژه مشخص کردن مهمترین مشکلاتی است که واحدهای بخش عمومی در پیاده‌سازی مبنای نقدی حسابداری با آن مواجه می‌شوند. قرار است به این سئوال پاسخ داده شود که آیا استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی تغییر کند یا اینکه رهنمودهای بیشتری برای حل مشکلات موجود ارائه گردد.پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی برای نخستین بار
هدف این پروژه بررسی مسائل مرتبط با پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی برای نخستین ‌بار (توسط واحدهای بخش عمومی) است. همچنین این پروژه، تغییر از سایر مبانی پذیرفته‌شده حسابداری (نقدی، نقدی تعدیل‌شده و تعهدی تعدیل‌شده) به‌مبنای تعهدی کامل را در دستور کار دارد.داراییهای میراث ملی
در استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۱۷ بخش عمومی (اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات)، اشاره‌ای به تعریف داراییهای میراث ملی و نحوه شناسایی آنها نشده است. این پروژه به‌دنبال یافتن راهی برای گزارشگری، شناسایی و اندازه‌گیری این داراییها (در قالب یک استاندارد جداگانه یا تغییر استاندارد شماره ۱۷) است.ترکیب واحدهای گزارشگر در بخش عمومی
هدف این پروژه، تشریح برخورد حسابداری با ترکیب واحدهای گزارشگر در بخش عمومی است. مواردی همچون تعیین کنترل، انتقال فعالیت از دولت مرکزی به دولت محلی و برعکس، ادغام شهرها و شهرداریها و … در حوزه بررسی این پروژه می‌باشد.چارچوب مفهومی بخش عمومی
هدف این پروژه، ارائه چارچوب مفهومی برای حسابداری بخش عمومی می‌باشد که دربردارنده مواردی همچون هدفهای گزارشگری مالی، محدوده گزارشگری مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، ویژگیهای واحد گزارشگر، تعریف و شناخت عناصر صورتهای مالی، اندازه‌گیری، ارائه و افشا است.

فینتوگزارشگری بدهیهای بلندمدت عمومی
هدف این پروژه، ارائه چارچوبی برای گزارشگری و افشای اطلاعات مرتبط با بدهیهای بلندمدت دولت (شامل جریانهای نقدی ورودی و خروجی مربوط) است.تجدیدنظر در استانداردهای شماره ۶، ۷ و ۸
این پروژه با هدف تجدیدنظر در ۳ استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (استاندارد شماره ۶ با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه»، استاندارد شماره ۷ با عنوان «سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته»، استاندارد شماره ۸ با عنوان «منافع در مشارکتهای خاص») در دستور کار هیئت قرار دارد.منافع اجتماعی
دولتها و واحدهای بخش عمومی از مهمترین واحدهای ارائه کننده منافع اجتماعی (Social Benefits) در قالب معاملات غیرمبادله‌ای هستند. هدف این پروژه، تعیین هزینه‌ها و بدهیهای مرتبط با منافع اجتماعی و نحوه انعکاس آنها در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی است.گزارشگری اطلاعات عملکردی
گزارشگری اطلاعات عملکردی نقش بسیار مهمی در ارتقای پاسخگویی عمومی دولت و واحدهای بخش عمومی دارد. این پروژه با هدف ارائه چارچوبی منسجم برای ارائه اطلاعات عملکردی در حال اجراست.تجزیه‌وتحلیل صورتهای مالی
هدف این پروژه، ارائه رهنمودهایی برای تجزیه‌وتحلیل صورتهای مالی است.

 

دکتر محمدحسین صفرزاده

مجله حسابرس


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.