نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده ۱۳۹

0 1,674

حسابداراپ

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي نحوه اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ در خصوص اشخاص موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ياد شده را به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرد.

 

به گزارش رسانه مالياتي ايران متن بخشنامه صادره از سوي علي عسكري به شرح زير مي باشد: در اجراي ماده (‌۴ )‌دستورالعمل موضوع ماده (‌۱۲ )‌آيين نامه اجرايي تبصره (‌۳ )‌ ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص نحوه اجراي تبصره (‌۲ )‌ماده ۱۰۴ قانون مذكور مقتضي است به منظور اعلام نظر در اجراي تبصره مذكور در موارد استعلام ،‌ادارات امور مالياتي به شرح زير اقدام نمايند.

 

 ۱-با بررسي سوابق پرونده مودي ( دريافت كننده وجوه ) از دارا بودن مجوز فعاليت صادره از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ( ۱۲ ) آيين نامه اجرايي تبصره (‌۳ )‌ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم و انطباق آن با نحوه فعاليت مودي ( مورد استعلام ) اطمينان حاصل گردد.

 

۲-ضمن اخذ قرارداد يا ساير مستندات مربوط به فعاليتهاي موضوع استعلام ،‌مراتب را با مصاديق فعاليتهاي مشمول معافيت موضوع بند ( ل ) ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم تطبيق نمايند و از شمول معافيت آن اطمينان حاصل نمايند. ۳-با بررسي سوابق پرونده ماليات مودي (دريافت كننده وجوه ) از تسليم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان آخرين سال مالياتي كه مودي مورد نظر مكلف به ارائه آن بوده است اطمينان حاصل گردد. و در صورت دارا بودن شرايط مذكور با رعايت مقررات نسبت به معافيت درآمد مورد استعلام ،‌اعلام نظر گردد.

 

 درادامه اين بخشنامه آمده است : ضمنا از آنجائيكه طبق مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ آيين نامه اجرايي تبصره (‌۳ ) ماده ۱۳۹ و مقررات تبصره ( ۲ )‌ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از معافيت مالياتي مي باشد در ذيل اعلام نظر تصريح شود ،‌ چنانچه مودي ( دريافت كننده وجوه ) نسبت به ارائه اظهار نامه در موعد مقرر قانوني اقدام ننمايد ماليات متعلق با رعايت مقررات ازمودي مطالبه خواهد شد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.