نرم افزارحسابداری صدگان

دستورالعمل حاکمیت شرکتی به سازمان بورس ارسال شد

0 845

حسابداراپ

مدیر امور حقوقی بورس تهران گفت:دستورالعمل حاکمیت شرکتی، پس از بررسی های متعدد در بورس با حضور کارشناسان مختلف، مدیریت های ناشران، پذیرش و حقوقی در بورس بررسی شد و برای سازمان بورس ارسال شد. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مریم ابراهیمی با بیان مطلب بالا، از آماده بودن شرایط مقرراتی برای استقرار برخی اصول نظام حاکمیت شرکتی خبر داد.

وی گفت: در سال های گذشته این شرایط به کمیته تدوین مقررات سازمان بورس داده شد. در این سازمان جلسات متعددی با حضور واحدهای حقوقی، فنی و تخصصی همراه با کار کارشناسی برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی برگزار شد اما به دلیل برخی از مشکلات، از جمله برخی خلاء های قانونی امکان تدوین مقرراتی بر مبنای تمام اصول حاکمیت شرکتی وجود نداشته است.


پندار سیستم

ابراهیمی ادامه داد: بازاندیشی در روابط سهامداران، هیأت مدیره و ذینفعان در حاکمیت شرکتی مدنظر قرار می گیرد و این بازاندیشی در جهت حمایت از حقوق سهامداران خرد است.

وی ادامه داد: در واقع حاکمیت شرکتی روابط میان مجموعه ای از افراد و نهادها را مورد هدف قرار می دهد که در جهت گیری و اثربخشی سازمان ها تأثیر به سزایی دارد؛ این نهادها مجموعه سهامداران، هیأت مدیران، مدیریت، کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان مالی و نهادهای قانونی و دولتی را شامل می شود.


مدیر امور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: البته حاکمیت شرکتی اصولی تلقی می شود که در کشورهای مختلف به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی، با یکدیگر تا حد زیادی متفاوت است و مفاهیم مضیق و موسعی از آن ارائه می شود. اما اثربخشی شرکت ها و رونق بازارهای مالی و پولی کشورها و در نتیجه رشد وتوسعه اقتصادی کشورها به کیفیت رعایت این اصول بستگی دارد.

یادآور می شود نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای تحقق سند چشم انداز، روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه الزهرا برگزار می شود.در این همایش دو روزه مقالات و سخنرانی های تخصصی در راستای کاربردی شدن دستورالعمل های حاکمیت شرکتی از سوی مدیران بورسی و اساتید دانشگاهی ارایه می شود.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.