نرم افزارحسابداری صدگان

قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ‌

0 924

حسابداراپ

ماده واحده – دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خودتخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور‌مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید .


این امر شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات‌عمومی کشور از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه، سازمان گسترش‌و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا و سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران،شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازبودجه آن‌ها از بودجه‌عمومی تأمین می‌شود، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان‌ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ومشمولان قانون کار، مشمول این قانون می‌گردند.

پندار سیستم

‌پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز چهارشنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصدو هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۷۴.۱۰.۲۰ به تأیید شوراینگهبان رسیده است.


‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.