حسابان وب

تصويب نامه شماره ۲۳۸۱۳۲/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ هيات وزيران در ارتباط با مستنثني نمودن طرح هاي فولادي سرمايه گذاري شده توسط بخش خصوصي و داراي پيشرفت فيزيكي نود درصد از شمول مواد (۱۱) و (۱۵) آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته

0 835
آکادمی محسن قاسمی

وزارت صنعت،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادي و دارايي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

.

فینتو

با توجه به ضرورت تامين فولاد مورد نياز كشور و براي جلوگيري از خروج منابع ارزي، طرحهاي فولادي سرمايه گذاري شده توسط بخش خصوصي و داراي پيشرفت فيزيكي نود درصد كه حداكثر تا سه ماه بعد از ابلاغ اين تصويب نامه به بهره برداري مي رسند، از شمول مواد (۱۱) و (۱۵) آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ مستثني مي گردند.

.

محمد رضا رحيمي==

معاون اول رئيس جمهور

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.