نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۶۰۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۳( مهلت امضاء و ثبت نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)

0 1,335

حسابداراپ

پيرو بخشنامه ۲۰۰/۲۴۲۹۰ مورخ ۹۱/۱۲/۷ به منظور تشويق و ترغيب صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم براي اخذ و نگهداري دفتر جديد و تعين درآند مشمول ماليات براساس قوانين و مقررات مالياتي و همچنين ترويج فرهنگ مالياتي و تكريم ارباب رجوع و ايجاد فرصت كافي جهت چاپ ، تكثير و تهيه دفتر، براي استفاده عملكرد سال ۱۳۹۲ ، ثبت و امضاء نمونه جديد دفتر مشاغل (درآمد و هزينه) تا پايان خرداد سال ۱۳۹۲ نيز بلامانع مي باشد.

.

همچنين آندسته از مشاغلي كه تاكنون مشمول مراحل فراخوان ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند، مي توانند براي استفاده عملكرد سال ۱۳۹۲ ، تاپايان سال جاري نسبت به تهيه دفتر با فرمت قديم و ثبت و امضاء آن اقدام نمايند.

پندار سیستم

.

ادارات كل امور مالياتي مكلفند بلافاصله پس از ابلاغ اين بخشنامه ، نسبت به اطلاع رساني موارد مذكور از طريق مجامع امور صنفي ، اتحاديه ها و تشكل هاي حرفه اي مربوط و ساير مسيرهاي ارتباطي ، اقدام نمايند.

.

علي عسكري

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.