حسابان وب

۱۳۹۱/۱۰/۱۶– اطلاعيه مهم

0 308

هوفر

 فرصت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پائيز سال ۱۳۹۱ براي كليه موديان سراسر كشور تا تاريخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ خواهد بود.

حسابان وب

.

توضيح : بنا براطلاعيه اي كه در همين حد و در صفحه ي اول سايت ماليات ارزش افزوده مشاهده مي شود ، مهلت ارسال اظهارنامه ماليات ارزش افزوده دوره سوم (پائیز) سال ۱۳۹۱، تا امروز مورخ ۹۱/۱۰/۱۷ تمديد شده است .

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.