نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲هـ مورخ ۹۱/۹/۳۰( تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشور)

3 1,749

حسابداراپ

مصوبه جامع هیئت وزیران در رابطه با تفویض اختیارات اداری واستخدامی با عنوان” طرح مهرآفرین” به استانداران ودستگاههای ملی ابلاغ شد.

.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور ، وزراء ومعاونین رئیس جمهور به استناد اصول ۱۲۶ و۱۲۷ و۱۳۸  قانون اساسی و به استناد مواد ۱۸۱ و۱۸۶ وبند ه ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور “طرح مهر آفرین” را تصویب کرد.

.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد و تأیید رییس جمهور،وزرا و معاونین رییس جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند”هـ” ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند(۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود.

.

“طرح مهر آفرین”

۱-بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليتها هاي اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور موضوع اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي  جمهوري اسلامي ايران براي اعمال اختيارات رييس جمهور و هيئت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين مي گردد.

.

۲- دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويب نامه مي باشد و رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت،پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز،صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات، نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و بكارگيري و جذب و استخدام افراد،اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.

.

۳- اختيارات هيئت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران و بودجه هاي سنواتي به عهده وزراي دادگستري و كشور مي باشد.

.

۴- مصوبات و تصميمات به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت تأييد شده است لازم الاتباع مي باشد.

.

۵-  كد شناسه و شماره مستخدم به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت تأييد شده است ، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداري ها و معاونت توسعه مديريت ومنابع انساني آنان  و عناوين مشابه و ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان رأساً توسط دستگاه هاي مربوط و استانداري ها به افراد اختصاص مي يابد.

.

پندار سیستم

۶- به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و بنا به پيشنهاد وزرا و معاونين رئيس جمهور وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي آنان در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي و نيز وظايف و اختيارات، و مزيت هاي آنان به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت  تأييد شده است، به عهده ساير مقامات و بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مديران ستادي و استاني گذاشته مي شود.

.

۷- به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد رئيس جمهور  بالاترين مقامات دستگاه هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه آنان به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي انجام و اعمال اختيارات رئيس جمهور و هيئت وزيران به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، تعيين مي شوند تصميمات نماينده ويژه در حكم تصميمات  رئيس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.

.

۸- اجرا و ابلاغ تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب نامه حسب  مورد با نماينده ويژه رئيس جمهور در بند(۱) و (۷) و وزراي موضوع بند (۳) ياد شده بدون نياز به رعايت ماده ۱۹ آيين نامه داخلي هيئت وزيران مي باشد.

.

۹- بستر اجراي اين تصويب نامه و شرح پيوست آن سامانه الكترونيكي مربوط مي باشد.

.

۱۰- اين تصويب نامه رافع اختيارات رئيس جمهور و معاونين وي و وزرا و بالاترين مقامات دستگاه هاي اجرايي نمي باشد.

 .

محمد رضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

.

.

—————————————————————————–

لينك  مرتبط:

۱۰۰ هزار نفر به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند.

.

محل تبلیغ شما

3 نظرات
 1. ثمین می گوید

  با سلام
  موضوع بند ۱۲ مربوط به نیروهایی که از پروژه های عمرانی حقوق آنها تأمین می شود فقط مختص نیروهای وزارت نیرو میباشد ویا نیروهای کلیه دستگاه های اجرایی را شامل می شود توضیح بیشتر لطفاً

 2. جواد می گوید

  باسلام وخسته نباشید:

  لطفآ اول تکلیف آ زمون استخدامی را که ۲۶ خرداد ماه امسال برگزار کردید و شایع شد، که بعلت عدم بودجه دولت برای استخدامی ،نتایج آن اعلام نشده را مشخص کنید بعد بفکر برگزاری آزمون استخدامی جدیدی باشید

  باتشکر

 3. رحیمی می گوید

  با سلام و خسته نباشید : لطفا تکلیف هممونو ک بامدرک کارشناسی بهمه در میزنیم اما……. بجای نمیرسیم باشید. سپاسگذارم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.