نرم افزارحسابداری صدگان

پيش فروش نفت به تاخير افتاد.

0 706

حسابداراپ

 اوراق سلف نفتي با تاخير عرضه مي شود؛ اين اوراق قرار بود دوم دي ماه امسال عرضه شود.

.

به گزارش ايسنا، اوراق سلف نفتي که قرار بود دوم دي ماه امسال عرضه شود به دليل تعيين نشدن نرخ سود قطعي اين اوراق توسط بانک مرکزي با تاخير منتشر خواهد شد.

.

در صورت مشخص شدن نرخ سود قطعي، اوراق سلف نفتي در ۱۲ يا ۱۳ دي ماه منتشر مي شود. اما اين احتمال نيز وجود دارد که به دليل انتشار اين اوراق براي اولين بار در کشور و مشکلات مربوط به آن عرضه اين اوراق در اين تاريخ نيز عملي نشود.

پندار سیستم

.

پيش از اين نيز مديرعامل تامين سرمايه اميد نيز تاييد کرده بود که به دليل پيچيدگي هاي موجود نمي توان تاريخ دقيقي براي عرضه اوراق سلف نفتي مشخص کرد.

.

به گزارش ايسنا، معاملات سلف در دو دسته ساده يا موازي صورت مي گيرد که در معاملات ساده، تا زمان تحويل کالا، امکان فروش گواهي از سوي خريداران وجود ندارد و خريداران نمي توانند در بازارهاي ثانويه حضور يابند، اما شرکت کنندگان در معاملات سلف موازي، مجازند گواهي خريداري شده را حتي قبل از تحويل کالا در بازار ثانويه به فروش برسانند.براين اساس جذابيت معاملات سلف موازي، شرکت ملي نفت ايران را بر آن داشت که اين روش معاملاتي را انتخاب کند تا خريداران، انگيزه بيشتري براي حضور در اين بازار داشته باشند.

.

در اين معاملات، دارايي پايه يک بشکه نفت خام است و دوره سلف، سه ساله است و سود پيشنهادي شرکت ملي نفت ايران براي اوراق سلف، به صورت ارزي سالانه ۱۰ درصد و به صورت ريالي سالانه ۸ درصد است.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.