حسابداران را چگونه صدا بزنيم؟

0 24

بررسي عضويت حسابداران در تشكل‌هاي علمي و حرفه‌اي

همه آنها كه با بازار سرمايه در ارتباطند، سروكارشان با حرفه حسابداري است. حسابداران به طور معمول پس از نام‌خانوادگي خود از يك عنوان استفاده مي‌كنند. اين عنوان گاه متعلق به يك تشكل حرفه‌اي داخلي و گاه نيز متعلق به تشكل‌هاي حرفه‌اي يا علمي خارجي است. بدون شك انجمن‌هاي حرفه‌اي داخلي در اعطاي اين عنوان به اعضاي خود گاه شرايط دشواري را در نظر مي‌گيرند و دارندگان اين عناوين بايد مراحل خاصي را طي كنند تا عنوان يادشده را احراز كنند.

.

اما شايد به درستي مشخص نباشد كه دارندگان عناوين انجمن‌هاي علمي يا حرفه‌اي خارجي چگونه به اين عناوين دست مي‌يابند. اين موضوع شايد از آنجا اهميت يابد كه برخي از دارندگان اين عناوين ممكن است به نحوي غيرمتعارف از عنوان خود استفاده كنند. در بررسي اين موضوع به سراغ چند تن از حسابداران رفته و نظر آنها را در اين خصوص جويا شده‌ايم كه در ادامه از نظرتان مي‌گذرد.

.
حسابدار رسمي يك عنوان رسمي
غلامحسين دواني درباره عناوين حسابداران در كشورمان گفت: حسابداران ايراني براساس اينكه عضو كدام انجمن حرفه‌اي ايراني يا خارجي هستند عبارت «عضو انجمن …» يا عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به صورت پسوند بعد از نام و نام‌خانوادگي خود به كار مي‌برند، مثلا رمضانعلي استاجي- عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، عضو انجمن حسابداران خبره ايران، عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران، عضو انجمن حسابداري ايران و… اما در بيشتر موارد اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران را «حسابدار رسمي» خطاب مي‌كنند.

.
وي درباره تعداد انجمن‌هاي حرفه‌اي و علمي مرتبط با حسابداري در دنيا گفت: در بيشتر كشورها به طور عموم حداقل دو انجمن حرفه‌اي حسابداري وجود دارد يكي انجمن يا جامعه حسابداري رسمي (خبره) كه نقش حسابرسان قسم خورده را در آن كشور دارند، دوم انجمن ملي حسابداري آنها – مشابه انجمن حسابداران خبره ايران- البته در برخي كشورهاي پيشرفته تعداد انجمن‌ها يا نهادهاي حرفه‌اي بيشتر است مثل آمريكا، انگلستان، استراليا و كانادا. به طور مثال آمريكا داراي هجده انجمن حرفه‌اي به شرح زير است:

.
انجمن ملي حسابداران، انجمن حسابداران خبره آمريكا، انجمن حسابداري آمريكا، انجمن حسابداران مديريت، انجمن حسابداري و امور مالي آمريكا، انجمن مالياتي و حسابداران مديريت آمريكا، انجمن دفترنويسان حرفه‌اي آمريكا، انجمن تكنيسين‌‌هاي حسابداري، انجمن حسابداران دولتي، انجمن زنان حسابدار آمريكا، انجمن زنان حسابداران خبره آمريكا، انجمن حسابداري اداري، انجمن اطلاعات مديريت در خدمات مالي، انجمن بازرسان تقلب، انجمن حسابرسان داخلي موسسات اعتباري، انجمن مالياتي آمريكا، انجمن ملي كارشناسان مالياتي و انجمن ملي مشاوران مالياتي.

.
تشكل‌هايي براي توسعه و ترويج حرفه حسابداري
اين حسابدار رسمي درباره زمينه‌هاي فعاليت انجمن‌هاي بين‌المللي حسابداري گفت: وظيفه اصلي انجمن‌هاي حسابداري توسعه و ترويج و تبليغ حرفه حسابداري به طور اعم (حسابداري- حسابرسي) در همه زمينه‌ها است. اما انجمن حسابداران خبره در سطح عام شامل تدوين و معرفي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي (در كشورهايي كه استانداردگذاري وظيفه اين انجمن‌ها باشد) معرفي و انتشار كتب و نشريات حرفه‌اي- انتشار اخبار جهاني حرفه خدمات اطلاع‌رساني به اعضاي انجمن‌ها و… است تا آنجا كه اطلاع داريم همه انجمن‌هاي حرفه‌اي داراي حداقل يك نشريه حرفه‌اي و گاه بيشتر هستند.

.
عضو انجمن حسابداران خبره ايران درباره نحوه عضويت در اين انجمن‌ها گفت: عضويت در انجمن‌هايي كه وظيفه حسابرسي قانوني بر عهده آنان است مانند انجمن حسابرسان خبره آمريكا يا انجمن حسابرسان خبره انگلستان مستلزم دارا بودن حداقل شرايطي است كه آن انجمن‌ها يا دولت‌هاي محلي تعيين مي‌كنند. به عنوان مثال، براي عضويت در انجمن حسابرسان خبره آمريكا علاوه بر داشتن حداقل مدرك ليسانس، گذراندن امتحانات خاصي نظير امتحانات جامعه حسابداران رسمي ايران و داشتن حداقل سه سال سابقه كار حسابرسي (قبل يا بعد از موفقيت در امتحانات مربوطه) الزامي است.

.

دواني افزود: در آمريكا هر ايالتي داراي انجمن حسابداران خبره مختص همان ايالت است كه مجموعه ۱۵۲ انجمن زير نظر انجمن حسابرسان خبره آمريكا فعاليت و نظارت مي‌شوند. اما در ساير بخش‌هاي حسابداري عضويت تنها با ثبت‌نام الكترونيكي و پرداخت حق عضويت و دارا بودن مدرك ليسانس در رشته حسابداري يا رشته‌هاي مشابه امكان‌پذير است. مثل انجمن حسابداري آمريكا (AAA) يا انجمن حسابداري اروپا (EAA). برخي انجمن‌هاي ديگر نيز دو نوع عضو دارند عضو عادي و عضو فعال (PRACTICE) مثل انجمن حسابداران مديريت آمريكا كه اعضاي فعال آن را (CMA) مي‌نامند.

.
دواني درباره امتياز عضويت در اين انجمن‌ها خاطرنشان كرد: انجمن‌هاي حرفه‌اي در جهان پيشرفته جايگاه خاصي را دارا هستند و اصولا عضويت در نهادهاي غيردولتي (NGO)‌ها به عنوان يك امتياز معنوي و نه لزوما اجتماعي محسوب مي‌شود، اما عضويت در انجمن‌هاي خاص حسابرسي يا حسابداري نظير CPA، ACCA، CA و… حتما داراي امتيازات شغلي و گاه اجتماعي است.

.
بي‌توجهي دولتي‌ها به عناوين حسابداران
وي درخصوص برخورد دستگاه‌هاي اجرايي كشور با دارندگان اين عناوين گفت: در كشور ما باوجود آنكه برخي‌ها براي كسب عناوين حرفه‌اي و دانشگاهي حتي به روش‌هاي غيرمعمول هم روي مي‌آورند كه گاه در رسانه‌هاي جمعي هم مطرح مي‌شود، اما چندان توجهي به عناوين علمي يا حرفه‌اي ندارند. به طور مثال مشاهده مي‌شود فعاليت حسابرسي يك بنگاه يا يك موسسه بزرگ دولتي به يك شخص (قبل از تشكيل جامعه حسابداران رسمي) يا يك موسسه كوچك كه صلاحيت آن را ندارد واگذار مي‌شود. گاه مشاهده مي‌شود موسسه يا اشخاصي كه كمترين اطلاعاتي مثلا در زمينه نفت و گاز يا پتروشيمي ندارند عهده‌دار اين امور مي‌شوند. اما در برخي موارد نظير همايش‌هاي داخلي شايد عناوين سخنرانان روي شنوندگان يا برگزاركنندگان همايش‌ها اثرگذار باشد.

.
عضو انجمن حسابداري ايران سپس به ارتباط تشكل‌هاي حرفه‌اي و علمي داخلي با تشكل‌هاي بين‌المللي اشاره كرد و افزود: انجمن‌هاي رسمي نظير «انجمن حسابداران خبره ايران يا جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان اعضاي فدراسيون بين‌المللي حسابداران جهان (IFAC) ملزم به رعايت اخلاق حرفه‌اي و رعايت استانداردهاي بين‌المللي (در چارچوب استانداردهاي محلي) هستند و نظارت آنان بر اين دو انجمن در قالب تكميل پرسشنامه‌هاي ادواري يا در برخي اوقات اعزام نمايندگان IFAC به كشورها به منظور نظارت است، اما ساير انجمن‌هاي ايراني ممكن است روابطي را با ساير انجمن‌هاي بين‌المللي داشته باشند، اما نظارت خاصي ندارند. افزون بر آن، قرار نيست، صرف داشتن رابطه با انجمن‌ها به معني نظارت آنها بر يكديگر باشد.

.
هيچ كس ما را دوست ندارد
اين حسابدار رسمي درباره اهميت اين عناوين در انتخاب حسابرس مستقل شركت‌ها گفت: هر شركتي در انتخاب حسابرس خود ممكن است ديدگاه خاصي داشته باشد برخي شركت‌ها به دنبال حسابرساني هستند كه به قول معروف به آنها گير ندهند. برخي شركت ها نيز حسابرساني را دوست دارند كه با جملات دلنشين بندهاي حسابرسي را تلطيف كنند. برخي نيز كه تعداد آنها بسيار محدود است علاقه‌مند به داشتن حسابرساني هستند كه شهرت و اعتبار داشته و كار حسابرسي با كيفيت ارائه دهند. بدون شك شركت‌هايي كه در خارج ايران فعاليت داشته يا شركاي خارجي داشته يا بخواهند از منابع خارجي تسهيلات بگيرند به ناچار روي به موسسات حسابرسي مي‌آورند كه عضو شبكه‌هاي بين‌المللي هستند.

.
دواني درباره امكان نظام‌مند شدن استفاده از اين عناوين در كشور گفت: اين عناوين اختصاصي هستند و نيازي به نظام‌مند شدن ندارند، اما ممكن است برخي افراد از عناوين جعلي يا عناويني كه كسي تره براي آنها خرد نمي‌كند استفاده كنند مثل «موسسه حسابرسي X مورد تاييد مجامع بين‌المللي.» به نظر مي‌رسد در مورد حسابداران رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران مسووليت دارد كه با اين موضوع برخورد كند.
به عنوان مثال دو سال پيش اينجانب يك گزارش حسابرسي مشاهده كردم كه توسط يك شركت بازرگاني صادر شده بود و زير مهر شركت نوشته شده بود عضو انجمن حسابداري… و عبارت حسابرس مورد وثوق را به كار برده بود.

.
اين گزارش حسابرسي مربوط به يكي از متقاضيان مهاجرت به كشور كانادا بود كه پس از لو رفتن آنكه اساسا يك شركت بازرگاني نمي‌تواند يك موسسه يا حتي يك شركت خدمات مالي باشد، باعث رد شدن پرونده مهاجرت آن بخت برگشته شده بود و اين گونه گزارش‌ها به ويژه در مورد مهاجرت به كشورهاي كانادا و استراليا الاماشاءالله توسط اشخاصي صادر و امضا مي‌شود كه نه تنها حسابدار رسمي نيستند، بلكه اصولا دلال محسوب مي‌شوند. براي آشنايي بيشتر با انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري توصيه مي‌كنم نشريه شماره ۳۴ سازمان حسابرسي (باوجود قديمي بودن) آن مطالعه شود.

.
عناوين جعلي
وي گفت: مورد بعدي كه بسيار هم قابل تامل است، مربوط مي‌شد به يك شركت معروف ايراني كه براي دريافت وام از بانك توسعه اسلامي يك گزارش حسابرسي ارائه كرده بود كه زير نام حسابدار مربوطه كه بعدا مشخص شد مدير مالي همان شركت متقاضي تسهيلات است نوشته شده بود Chartered Accountant و عضو Islamic institvte of chartered Accountant چون پرونده به طريقي به اينجانب ارجاع شده بود از عنوان مربوطه و همچنين انجمن يادشده كه اصولا در ايران وجود نداشت تعجب كرده و پس از پيگيري معلوم شد كه اولا نامبرده تقاضاي عضويت در يكي از انجمن‌هاي حسابداري كشور را كرده (كه تا آن تاريخ پذيرش نشده که لزوما عضو آن انجمن شود) و ثانيا در عنوان انگليسي آن انجمن را از روي عمدChartered به كار برده تا بانك توسعه اسلامي تصور كند اين آقا احتمالا همان Chartered Accountant انگلستان است. البته تعجب نكنيد اگر بدانيد با گزارش همين آقا آن شركت توانسته بود تسهيلات مورد تقاضا را دريافت كند!

.
بيچاره حسابداران رسمي البته بعيد نيست چند صباحي ديگر شاهد آن باشيم كه انجمن صادركنندگان گزارش حسابرسي مالياتي يا «اتحاديه صادركنندگان گزارش‌های افزايش سرمايه نيز رسما تاسيس شوند (چون به طور غيررسمي كه فعال هستند.) جهت يادآوري عرض كنم كه فقط در ايران اين گونه مسائل وجود ندارد، بلكه اصولا در جهان سوم به ويژه خاورميانه و آفريقااستفاده از عناوين و مدارك قلابي دانشگاهي به وفور رايج است.

.
انجمن‌هاي بي‌شمار
در همين حال، عليرضا زندرئيسي درباره عناوين حسابداران در كشورمان گفت: تا آنجا كه من برخورد كرده‌ام هر یک از تشکل‌های حرفه‌ای عناوینی را به اعضای خود الصاق کرده‌اند، به عنوان مثال اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران عنوان حسابداران رسمي، اعضاي انجمن حسابداران خبره ايران عنوان حسابداران خبره و حسابداران مستقل و سایر انجمن‌ها از قبیل انجمن‌های حسابداري ايران، انجمن حسابداران مديريت، انجمن مديران مالي و انجمن حسابرسان داخلی كه هر يك داراي اعضايي هستند به فراخور نام و اهداف انجمن يا تشكل مربوطه عناويني را برای خود انتخاب كرده‌اند.

.
وي درباره تعداد تقريبي انجمن‌هاي حرفه‌اي، علمي و… مرتبط با حسابداري در دنيا توضيح داد: تعداد بسيار زيادي انجمن حرفه‌اي در جهان فعاليت مي‌كنند كه شايد بيان عدد در ارتباط با تعداد انجمن‌هاي حرفه‌اي و علمي مرتبط با حسابداري چندان دقيق نباشد، اما به نظر مي‌رسد هر چه ميزان گروه‌بندی‌هاي حرفه‌اي و علمي زيادتر باشد، تعداد اين انجمن‌ها نيز بيشتر مي‌شود. به عنوان مثال در کشور انگلستان در حدود ۲۰ انجمن مرتبط با حسابداری فعالیت می‌کنند.

.
اين استاد دانشگاه درباره زمينه‌هاي فعاليت انجمن‌هاي بين‌المللي حسابداري گفت: انجمن‌هاي بين‌المللي حسابداري بيشتر در زمينه‌هاي علمي و پژوهشی مرتبط با حرفه و علم حسابداري فعاليت مي‌كنند، در اين ارتباط مي‌توان به فدراسيون بين‌المللي حسابداران «IFAC» يا انجمن حسابداري اروپا «EAA» اشاره كرد كه بيشتر در كارهايي كه جنبه تحقيق يا استاندارد‌گذاری دارند، به صورت اشتراكي بين اعضاي خود كه به صورت پراكنده در جهان هستند اقدامات شایسته‌ای به عمل می‌آورند و دارای منافع عمومی برای تمامی کشورهای جهان هستند.

.
حسابداران در خدمت توسعه سياسي و اقتصادي
وي افزود: از طرف دیگر یک سری انجمن یا تشکل حرفه‌ای دیگر هم وجود دارند که خاستگاه آنها معمولا یك رژيم سياسي حقوقي خاص يا يك كشور است، اما به لحاظ اينكه اقتصاد چنين كشورهايي سال‌ها است كه جهاني شده و حسابداران عضو چنين انجمن‌هايي نيز توانسته‌اند جهاني بیندیشند، اين انجمن‌ها به نحو قابل ملاحظه‌اي در سطح بين‌المللي شناخته می‌شوند، به عنوان مثال مي‌توان به انجمن‌هاي حسابداران خبره انگلستان و ويلز يا انجمن حسابداران رسمي آمريكا اشاره كرد.

.

اين حسابدار رسمي خاطرنشان كرد: البته فعاليت اين گروه از انجمن‌هاي حرفه‌اي بيشتر با محوريت انجام اقدامات علمی و پژوهشي به منظور كمك به حكومت‌هاي کشورهای متبوع به منظور اتخاذ تصميمات بهينه سياسي و اقتصادي است، به عنوان مثال انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز يا انجمن حسابداران خبره اسكاتلند به تازگي در اقدامي كه همزمان توسط سایر انجمن‌هاي اروپايی شروع شد، مبادرت به انجام تحقيقاتی در خصوص چگونگي و آثار وضعيت اخذ ماليات در اتحاديه اروپا از شركت‌هاي محلي، ملي و بين‌المللي كرده‌‌اند كه البته هنوز گزارش نهايي آنها انتشار نيافته است؛ بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد، هدف و كاركرد چنين انجمن‌هاي حرفه‌ای را بهتر است در قالب انجام اقداماتی به منظور ارائه بررسي‌های علمي حرفه‌اي و اقتصادي و ارائه راه‌حل‌هاي مناسب به منظور كمك به اقتصاد و كسب و كار خاستگاه‌هاي آنها و نیز ایجاد تشکل حرفه‌ای که بتواند خدمات اطمینان بخشی به جامعه اقتصادی ارائه دهند، تصور كرد.

.
عضويت‌هاي ساده و پيچيده
زندرئيسي درباره نحوه عضويت در اين انجمن‌ها توضيح داد: همانگونه كه پيش از اين گفته شد انجمن‌هاي بين‌المللي به دو گروه تقسیم مي‌شوند، كه عبارتند از: انجمن‌هاي علمي همانند انجمن حسابداري اروپا «EAA» يا انجمن‌هاي حرفه‌اي همانند انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز «ICAEW». براي عضويت در انجمن‌هاي علمي معمولا شرايط خاص و پيچيده‌اي در نظر گرفته نمي‌شود، زيرا اساسا عضويت در انجمن‌هاي علمی به مفهوم پروانه كار حرفه‌اي نيست، در حالي كه عضويت در انجمن‌هاي حرفه‌اي پيچيده‌تر و نيازمند قبولي در آزمون‌هاي حرفه‌اي و علمي و در اغلب موارد امكان كار كردن با چنين عناويني نيازمند انجام كار آموزي است. به عنوان مثال چند سال پيش كه برای عضويت در انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز «ICAEW» اقدام كردم به شرايطي برخورد كردم كه يكي از آنها حداقل ۳ سال كارآموزي نزد يكي از اعضاي انجمن بود كه طبعا امكان اقامت در انگلستان و ادامه آن براي اينجانب فراهم نشد.

.
تمايلات «خارجي» پسند
مدير موسسه حسابرسي آگاه حساب درخصوص برخورد دستگاه‌هاي اجرايي در كشور، با دارندگان عناويني چون عضو انجمن… انگلستان، آمريكا يا… و اهميت اين عناوين براي آنها خاطرنشان كرد: ديدگاه حاكم در كشور ما و از جمله حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي را بايد از زاويه ديگري بررسي كرد، اصولا در كشور ما هر چيزي كه توليد «خارج» باشد و آن «خارج» هم هر چقدر از خاورميانه به سمت غرب دورتر باشد، مشتري بيشتري دارد. مثلا يخچال توليد داخل ۶ ميليون ريال است و يخچالی که ادعا می‌شود توليد آن خارج‌هاي خيلي دورتر از خاورميانه به سمت غرب هستند بالغ بر ۱۵۰ ميليون ريال است (هرچند مشتریان چنین یخچالی احتمالا نمی دانند که همه اینها ساخت چین است و آن خارج‌هاي خيلي دورتر از خاورميانه به سمت غرب هم، خودشان از تولیدات چین استفاده می‌کنند) و جالب است كه تعداد فروش دومي فقط به اين دليل پایين تر از اولی است كه تمام متقاضيان خرید یخچال استطاعت مالي لازم را ندارند نه به اين خاطر كه فكر مي‌كنند توليد خارجي بهتر نيست.

.
وي با ارائه يك مثال توضيح داد: به تازگي به دو دانشجوي فوق ليسانس و دكتري حسابداري پيشنهاد چهار پژوهش علمی را دادم که متاسفانه باوجود همه تازگی مطلب فقط به خاطر نداشتن پژوهش مشابه خارجي، توسط شورای علمی دانشگاه متبوع پذيرفته نشد، خوب چه انتظاری دارید وقتی به اصطلاح، تحصيل‌كرده‌هاي این کشور، تنها مترجم متون خارجهاي خيلي دورتر از خاورميانه به سمت غرب، هستند، مديران دستگاه‌هاي اجرايي هم که در ميان همين مردم و اين فرهنگ زندگي مي‌كنند، چگونه می‌توانند متفاوت فکر کنند، واضح است که براي بسياري از آنها (حتي آنها كه ادعايي غير از اين دارند) اين عناوين جذاب است و قدرت متقاعد كنندگي آن آنقدر زياد است كه دارندگان عناوين مشابه داخلي در مقام مقابله و مقايسه به صورت بديهي، تفوق و ارشدیت دارندگان عناويني چون عضو انجمن… انگلستان و آمريكا يا نظاير آن را پذيرفته‌اند.

.
توجه به عمق علمي افراد
اين حسابدار رسمي اظهار کرد: دليل اين رنگ باختن، غناي علمي دارنده عنوان يادشده نيست، بلكه ناآگاهي طرف مقابل از عمق علمي رقيب است، البته در بين اعضاي انجمن‌هاي خارجي دارنده عناوين مورد اشاره، افراد بسيار فرهيخته‌اي هم هستند، اما اين به معني بی كيفيتی علمی حرفه‌ای ديگران يا نافرهيختگي آنان نيست، بلكه به نظر مي‌رسد ارزش‌گذاري بر اين دو گروه (دارندگان و ندارندگان عناوين عضويت در انجمن‌هاي خارجي) بايد بر مبناي ميزان خروجي عيني هر دو گروه صورت گيرد.

.
زندرئيسي درخصوص ارتباط انجمن‌هاي حرفه‌اي و علمي داخلي حسابداري با تشكل‌هاي بين‌المللي گفت: انجمن‌هاي حرفه‌اي و علمی داخلي حسابداري از جمله انجمن حسابداران خبره ايران و جامعه حسابداران رسمي از اعضای فدراسيون بين‌المللي حسابداري هستند و به تبع عضويت، ضرورت دارد استاندارد و احكام لازم‌الاجرا و ضروري را همانند ساير اعضا تقبل و اجرا كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نظارتي بر اعضاي حقیقی انجمن‌هاي حرفه‌اي خارجي همانند نظارتی كه سازمان نظام پزشكي، نظام مهندسي، كانون وكلا و… انجام مي‌دهند، وجود دارد يا خير گفت: اگر اين اعضا در كشورهاي خاستگاه انجمن‌هاي مزبور فعاليت كنند، بديهي است تابع احكام نظارتي، تشكل‌هاي مربوط هستند، اما تا آنجا كه من مي‌دانم چنين مواردي برای کسانی که در آن کشورها کار نمی‌کنند نه معنی دارد و نه قابل تصور است یا حداقل من با چنین نظارتی برخورد نكرده‌ام.

.
لابي‌گري به جاي تخصص
اين كارشناس رسمي دادگستري درباره انتخاب حسابرس مستقل در شركت‌ها و در نظر داشتن عناوين يادشده گفت: همانطور كه عرض كردم مهم محصول و نتيجه خدمات دارندگان و ندارندگان اين عناوين است، از نظر بنده عضو يك تشكل حرفه‌اي بين‌المللي بودن، به خودي خود خوب است اما توهم بد و تقلب بدتر از آن است.

.
حسابداران رسمي كه مسووليت حسابرسی مستقل تعداد زيادي شركت‌ به آنها واگذار مي‌شود الزاما از ساير حسابداران رسمي كه ميزان مسووليت كمتري به آنان واگذار مي‌شوند، حسابدارتر نيستند، بلكه فقط قدرت لابي گري گروه اول قوي‌تر از گروه دوم است و به همین دلیل توانسته‌اند کار و پرسنل بیشتری جذب کنند، بديهي است تصميم‌گيرندگان و انتخاب‌كنندگان در انتخاب يك محصول يا خدمت، محصول يا خدمتی را انتخاب مي‌كنند كه يا معتقدند بيشترين و با‌كيفيت‌ترين خدمت را از آن كسب مي‌كنند يا ارائه‌دهنده خدمت، به طريقي آنها را متقاعد مي‌كند كه خريد خدمت از آنان منافع بيشتري براي انتخاب‌كنندگان در پي دارد كه البته مي‌تواند بين منافع انتخاب‌كنندگان و شركت‌هاي متبوع، رابطه يك به‌يك و مستقيم برقرار نباشد.

.
زندرئيسي افزود: اينجا هر چقدر منافع شركت و مدير از يكديگر فاصله داشته باشد يا بشود به گونه‌اي متفاوت از يكديگر تامين شوند، اين تضاد و انتخاب بيشتر مي‌شود، پس اگر انتخاب حسابرس مستقل شركت‌ها بايد از بين حسابداران رسمي انتخاب صورت گیرد، كه چنين است، پس عضويت در جامعه حسابداران رسمي، اصل و شرط است نه چيز ديگر، اما اگر اين شرط اصلي، نادیده گرفته شود، آن وقت مي‌شود مصاديق غريبي ملاحظه كرد، مثلا برخي از موسسات به تازگي از عناويني از قبيل عضو گروه بين‌المللي x یا عضو انجمن y براي معرفي خود اختراع كرده‌اند كه اصلا مشخص نيست چنين گروه‌هايی داراي چه مختصاتي هستند و توانسته‌اند موفقيت ظاهري بيشتري كسب كنند (‌نمی‌دانم چرا به یاد یخچال چینی می‌افتم که مارکش خیلی خارجی است) ولي وقتي برسر مسائل حرفه‌اي مي‌خواهيد با آنان مذاكره و مباحثه‌اي كنيد، چيزي بسيار ضعيف تر از آنچه انتظار داريد، ملاحظه مي‌كنيد.

.
رعايت شئون حرفه‌اي
اين حسابدار رسمي براي نظام‌مند شدن استفاده از اين عناوين در كشور پيشنهاد كرد: هر چیزی باید مسیر طبیعی خود را برای بالندگی و بلوغ پیدا کند، اینکه بیاییم برای استفاده از عناوین حسابداران، قوانین مکرر و عجیب و غریب وضع کنیم، از اساس اشتباه است، زيرا بند ۲-۱۳ آیین رفتار حرفه‌ای مصوب جامعه حسابداران رسمی ایران مقرر می‌دارد که:
«حسابداران رسمی نباید به دارا بودن تخصص‌ها یا تجربیاتی تظاهر کنند که فاقد آنند. وي ادامه داد: بخش ۱۵ همان منبع تحت عنوان آگهی نيز مقرر می‌دارد:

.
حسابداران رسمی در جهت شناساندن خود و کار خود به جامعه باید به موارد زیر توجه کنند:
الف – از ابزارها و روش‌هايی استفاده نکنند که باعث خدشه دار شدن شئون حرفه‌ای شود.
ب- در مورد نوع خدماتی که می‌توانند ارائه کنند، عناوین حرفه‌ای و سوابق تحصیلی و تجربی خود ادعاهای دور از واقعیت نكنند.
ج- نسبت به سایر حسابداران رسمی مطالب منفی بیان نکنند.
زندرئيسي در پايان گفت: این احکام در سایر تشکل‌های حرفه‌ای نیز مشابه هستند؛ بنابر این فقط باید به آیین رفتار حرفه‌ای انجمن خود پای بند باشیم.

.

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.