نرم افزارحسابداری صدگان

جزئیات افزایش سن بازنشستگی

0 1,046

حسابداراپ

مدیرکل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با تشریح آخرین جزئیات افزایش سن بازنشستگی گفت: قراردادهای قبلی بیمه شدگان در صورت تصویب افزایش سن بازنشستگی فسخ نمی شود و ضرری متوجه بیمه‌شدگان نیست.

.

محمد حسین زدا در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی مکلف به بازنگری در قانون قبلی تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ ، شده است که یکی از این مفاده بازنگری در سن بازنشستگی است.

.

 وی گفت: با توجه به اینکه از قانون قبلی حدود ۳۷ سال می گذرد و آمیخته به مسائل اقتصادی است به همین دلیل وقت آن رسیده که قانون تامین اجتماعی بازنگری شود و و برهمین اساس تمامی ۱۱۸ ماده آن مجددا بررسی می شود.

.

به گفته مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، سن بازنشستگی، مبلغ حق بیمه، نحوه شکایت کارفرمایان از محاسبه حق بیمه و … از جمله مفادی است که در قانون قبلی ذکر شده و مورد بازنگری قرار می گیرند که البته شاید برخی از این موارد مانند قبل به تصویب برسد و تغییر در آن ایجاد نشود.

.

زدا به افزایش سن امید به زندگی درایران اشاره کرد و افزود: یکی از تاثیرگذار ترین موارد در تعیین سن بازنشستگی سن امید به زندگی است و آمار سال ۹۱  نیز نشان می دهد که سن امید به زندگی ۲۰ سال افزایش یافته است  و برهمین اساس سن بازنشستگی نیز افزایش پیدا خواهد کرد که در تمام کشورهای دنیا اینگونه است.

.

وی به بررسی ۱۰ کشور منطقه اشاره کرد و گفت: براساس بررسیهای انجام شده مشخص شد که سن امید به زندگی در کشورهایی مانند بحرین ۶۷.۷ ، لیبی ۶۳ ، مراکش ۶۶ ، یمن ۵۷ ، عربستان ۶۸ ، مصر ۶۰ و … از ایران که ۷۹.۴ عنوان شده،  کمتر است در حالیکه سن بازنشستگی در لیبی ۶۵ سال است.

.

پندار سیستم

مدیر کل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد سن بازنشستگی مردان نیز افزود: در حال حاضر مردان با سه نوع سن و سابقه بازنشست می شوند بطوریکه در نوع اول با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی، دوم ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه با حقوق کامل و نوع سوم داشتن ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه که براساس میزان سابقه حقوق دریافت می کنند.

.

زدا در مورد بازنشستگی زنان نیز گفت: زنان نیز با همان سه شرط عنوان شده و در هر کدام ۵ سال کمتر و البته در مورد زنان یک استثنا نیز وجود دارد و آن این است که زنان با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه در بیمه های اجباری بازنشسته می شوند.

.

به گفته وی، در مشاغل سخت و زیان آور نیز دارا بودن سابقه کار ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب بدون شرط سنی برای بازنشستگی زنان و مردان کافی است.

.

وی با اشاره به اینکه قراردادهای قبلی بیمه شدگان تغییری نخواهد کرد، افزود:در صورت تصویب افزایش سن بازنشستگان ، قرارداد افراد مخدوش نخواهد شد و نباید آسیبی ببینند. این موضوع در مورد قرار دادهای جدید اعمال می شود.

.

مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بازنگری در قانون تامین اجتماعی و بررسی مواردی مانند افزایش سن بازنشستگان با حضور شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت‌، مستمری‌بگیران و کارگران انجام می‌شود و هنوز دراین خصوص تصمیم قطعی گرفته نشده است.

.

زدا اظهار داشت: پیش نویس بازنگری قانون به دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی و توسط تمامی کارشناسان سازمان مطالعه و تیمهای تخصصی دراین زمینه تشکیل شده است و طی هفته های آینده پیش نویس نهایی خواهد شد.

.

وی در مورد تصویب قانون جدید تامین اجتماعی نیز گفت: پس از نهایی شدن پیش نویس به دولت ارسال می شود و با تصویب آنها به مجلس فرستاده می شود و در نهایت مشخص نیست پس از ارسال به مجلس چه تغییراتی در آن ایجاد شود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.