نرم افزارحسابداری صدگان

ماليات بازار مسکن را سامان مي دهد.

0 828

حسابداراپ

استفاده از سياستهاي تشويقي و تنبيهي براي انبوه سازان و اتخاذ سياستهاي مالياتي خاص در کوتاه مدت مي توان مسکن را از حالت کالايي خارج و به صورت نياز عمومي مطرح کرد.

.

سرحدي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: به منظور تنظيم بازار مسکن دو نوع نظام مالياتي اتخاذ شده که هنوز به مرحله اجرا درنيامده که با اجراي آن مي توان تا حد زيادي در جهت رونق بازار ساخت و ساز گام برداشت.

.

پندار سیستم

وي ضمن اشاره به بحث واحدهاي خالي از سکنه که جزئي از ثروت و سرمايه ملي به حساب مي آيد افزود: مالکاني که به خاطر سود بيشتر حاضر نيستند املاک خود را به صورت استيجاري و فروش به بازار عرضه کنند از آنها بايد ماليات مضاعف گرفته شود تا قيمت ها به صورت تصاعدي بالا نرود.

.

وي خاطر نشان کرد: موضوع تشويق مالياتي مي تواند از موارد ديگر باشد تا مالکاني که بلافاصله بعد از ساخته شدن واحدهاي خود آن را در اختيار بازار قرار مي دهند از تخفيفات ويژه مالياتي برخوردار شوند.

.

سرحدي  تصريح کرد:با اجراي سياستهاي تشويقي و تنبيهي از جمله وضع ماليات در کوتاه مدت ، افزايش توليد در ميان مدت و اتخاذ سياستهاي خاص در دراز مدت مي توان مسکن را از حالت کالايي خارج و به عنوان نياز عمومي مطرح کرد و با طرح آمايش سرزمين و سرمايه گذاري اعم از خصوصي و دولتي مي توان بازار مسکن را به تعادل رساند.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.