نرم افزارحسابداری صدگان

امضاي الکترونيکي به معناي هويت بخشي به اسناد حقوقي است.

0 709

حسابداراپ

رييس مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالياتي کشور گفت: از سال آينده مردم اظهارنامه الکترونيکي خود را با امضاي الکترونيکي پرداخت مي کنند و اين امضا به معناي هويت بخشي به اسناد حقوقي است.

.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، نادر آريا با بيان اين که فاز يک ، دو و سه طرح جامع مالياتي به عنوان يکي از بسترهاي تحول در نظام مالياتي به اتمام رسيده و فاز چهارم آن در حال عملياتي شدن است، افزود: طرح جامع مالياتي طرح مودي محور و با هدف افزايش رضايت موديان است و در برنامه پنجم توسعه به گسترش امضاي الکترونيکي و مرکز صدور الکترونيکي اشاره شده است.

پندار سیستم

.

وي ادامه داد: اميدواريم با همراهي موديان مالياتي بتوانيم نظام هاي نوين مالياتي را گام به گام پياده سازي کنيم و بهره برداري از ثبت نام الکترونيک ، امضاي الکترونيک ، اظهارنامه الکترونيک و پرداخت الکترونيکي ماليات و تسليم الکترونيکي صورت هاي مالياتي تکليفي آماده شده است که پياده سازي خواهد شد.

.

رييس مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالياتي کشور ، تصريح کرد: از سال آينده مردم اظهارنامه الکترونيکي خود را با امضاي الکترونيکي پرداخت مي کنند و امضاي الکترونيکي به معناي هويت بخشي به اسناد حقوقي است. وي با اشاره به اين که با استفاده از امضا و اظهارنامه الکترونيکي، درآمدهاي مالياتي در فاز اول کار بيش از دو برابر مي شود ، خاطرنشان کرد: از اين پس موديان مالياتي مي توانند با دريافت امضاي الکترونيکي ، بدون حضور به سازمان امور مالياتي ، اظهارنامه مالياتي خود را ارائه و ماليات خود را پرداخت کنند.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.