نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافيت موضوع ماده۱۳۸قانون مالياتهاي مستقيم)

2 1,798

حسابداراپ

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م بدين وسيله مقرر مي‌دارد:

.

طبق مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد با رعايت ساير مقررات مربوط از پنجاه درصد (۵۰%) ماليات متعلق معاف خواهد بود. بنابراين همانطور که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵تصريح گرديده است معافيت مذکور مي بايست پس از اعمال درآمدهاي مشمول و معاف از ماليات و همچنين درآمدهاي مشمول ماليات مقطوع محاسبه گردد.

.

 به عنوان مثال در مورد شخص حقوقي که با رعايت دستورالعمل‌هاي صادره نسبت به اخذ گواهي امکان برخورداري از معافيت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالي ( اولين سال صدور مجوز موضوع ماده مذکور) بشرح زير باشد نحوه محاسبه معافيت و ماليات متعلق با رعايت مقررات بشرح زير خواهد بود:

.

۱- سود ابرازي ناشي از فعاليت هاي مشمول ماليات

   ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

.

۲- سود ابرازي ناشي از فعاليت هاي معاف ازماليات

۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰.

۳- سود ابرازي ناشي از فعاليتهاي مشمول ماليات مقطوع

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰.

۴- مـيـزان مبـالـغ مـصــرف شــده در اجــراي مـقـررات مـاده ۱۳۸ق.م.م

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰.

جمع کل سود ابرازي مشمول ماليات و سود ناشي از درآمدهاي معاف و مشمول ماليات مقطوع:

پندار سیستم

۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

.

سهم سود مشمول ماليات از مبالغ مصرف شده در اجراي ماده ۱۳۸ق.م.م:

۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰=(۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰÷۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰)×۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

.

ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:

۲۵،۰۰۰،۰۰۰=۵۰%×۲۵%×۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

.

ماليات متعلق نسبت به سود ابرازي مشمول ماليات:

۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰=۲۵%×۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

.

 ماليات قابل پرداخت پس از کسر معافيت ماده ۱۳۸ ق.م.م مربوط به سود ابرازي:

 ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰=۲۵،۰۰۰،۰۰۰-۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 .

حسين وکيلي

معاون ماليات هاي مستقيم

.

محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. پدرام می گوید

    لطفا ((سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده ۱۳۸ق.م.م:)) را دوباره بررسی کنید. درون پرانتز باید ۳۰۰ تقسیم بر ۹۰۰ شود و جواب در ۶۰۰ ضرب شود. منبع: مالیاتی دوانی ص ۱۰۸

  2. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    اين عين مطلب بخشنامه است.
    به هرحال كامنت شما منتشر شد تا همكاران موضوع را كنترل كنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.