نرم افزارحسابداری صدگان

فراخوان ششمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران

0 1,435

حسابداراپ

با توجه به اهميت و جايگاه نظام مالياتي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور در جهت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روش هاي نوين مالياتي مي تواند يك راهكار اساسي در جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد.

.

در اين راستا موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران و سازمان امور مالياتي كشور اقدام به برگزاري ششمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران در آبان ماه سال جاري مي نمايد.

.
محورهاي همايش به شرح ذيل مي باشد:
۱- ماليات و حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني
۲- اصلاح ساختار معافيت ها و مشوق هاي مالياتي
۳- روش هاي ارتقاي تمكين مالياتي
۴- ماليات الكترونيك (E-TAX)
۵- حسابرسي مبتني بر ريسك
۶- قيمت گذاري انتقالات Transfer Pricing
۷- پايداري مالي و نظام مالياتي
۸- طرح تحول نظام مالياتي

پندار سیستم

.
ضمنا به اطلاع مي رساند مهلت ارسال متن كامل مقالات حداكثر تا تاريخ ۱/۶/۱۳۹۱ مي باشد و مقالات برتر در فصلنامه پژوهشنامه ماليات «علمي- پژوهشي» به چاپ خواهد رسيد و از نويسندگان آنها با جوايز نفيسي تقدير بعمل خواهد آمد.

  .

اداره كل روابط عمومي

منبع : سايت بانك ملي

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.