نرم افزارحسابداری صدگان

دولت مي‌تواند به جاي يك مرد، دو زن را نيمه‌وقت استخدام كند.

0 612

حسابداراپ

پروين هدايتي در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن خودداري از اظهار نظر در خصوص ميزان موفقيت طرح دوركاري، اظهار كرد: اين طرح تنها منحصر به حوزه زنان نيست، بلكه به عنوان عملكرد كلي دولت در همه دستگاه‌ها تلقي مي‌شود، ضمن اينكه پيشنهاد دهنده اين طرح هم دولت بوده است.

.

وي با بيان اينكه معاونت سرمايه انساني رييس‌جمهور بايد در خصوص موفقيت يا عدم موفقيت طرح دوركاري اظهارنظر كند، خاطرنشان كرد: ستادي متشكل از مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي مختلف براي دنبال كردن نتايج دوركاري در اين معاونت شكل گرفته است.

.

هدايتي با اشاره به اينكه مركز امور زنان و خانواده در زمينه طرح دوركاري تنها با زناني كه مايل بودند از اين طرح استفاده كنند همكاري داشته و از آنان حمايت كرده است، افزود: به عنوان مثال مركز امور زنان از دوركاري زنان داراي همسر يا فرزند معلول و نيز، زنان داراي فرزندان زير هفت سال يا مشغول به تحصيل در دبستان حمايت كرد و دولت با توصيب بخشنامه‌اي اين زنان را در اولويت طرح دوركاري قرار داد.

 .

چرا استخدام نيمه وقت زنان؟

وي در ادامه، از طرح «استخدام نيمه‌وقت زنان» به عنوان يكي ديگر از طرح‌هاي موثر در حوزه اشتغال زنان ياد كرد و در خصوص الزام اجراي اين طرح گفت: در كشور با تعداد زيادي افراد جوياي كار مواجه هستيم كه در اين ميان تعداد قابل توجهي از زنان تحصيل كرده و داراي تخصص حضور دارند؛ به همين خاطر براي تامين نياز اين زنان به حضور در اجتماع و اشتغال، طرح‌ها و مدل‌هاي مختلفي از جمله استخدام نيمه وقت تعريف شده كه به واسطه اين طرح‌ها، زنان تحصيلكرده به بازار كار هدايت مي‌شوند.

.

هدايتي با بيان اينكه گاهي كه در رسانه‌ها و افكار عمومي، طرح «استخدام نيمه وقت زنان» را با «اشتغال نيمه وقت» آنها اشتباه مي‌گيرند، به تفاوت ماهوي اين دو طرح اشاره كرد و گفت: طرح اشتغال پاره وقت متعلق براي زناني است كه كارمند رسمي و پيماني دستگاه‌ها هستند و به دليل ضرورت‌ها و مشكلات زندگي، تعداد ساعت كاري خود را به ميزان مشخصي كاهش مي‌دهند و پس از رفع آن مشكل دوباره به وضعيت استخدامي خويش بازمي‌گردند.

.

معاون مركز امور زنان و خانواده ادامه داد: اين در حاليست كه در طرح استخدام نيمه وقت، زنان از بدو ورود به دستگاه، به صورت نيمه وقت استخدام مي‌شوند.

 .

استخدام دو زن به صورت نيمه‌وقت به جاي يك مرد

وي خاطرنشان كرد: برابر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده كه در ازاي خروج هر سه نفر از مشاغل تصدي‌گري و هر يك نفر از مشاغل حاكميتي، يك نفر را استخدام كند؛ بنابراين با اجراي طرح استخدام نيمه وقت مي‌توان به جاي يك نفر، دو زن متخصص را به صورت نيمه وقت استخدام كرد.

.

هدايتي با بيان اينكه برابر بررسي و رصد مركز امور زنان، در حال حاضر تعداد زيادي از زنان به شغل خود به عنوان حضور اجتماعي نگاه مي‌كنند و قصد كسب درآمد را ندارند، تاكيد كرد: به اين ترتيب مي‌توان با اجراي اين طرح، زمينه حضور اجتماعي زنان را فراهم كرد و آن دسته از زناني كه با اين هدف اشتغال دارند را پوشش داد.

.

معاون مركز امور زنان و خانواده در خصوص جزييات طرح استخدام نيمه وقت زنان، با بيان اينكه اجراي اين طرح به صورت داوطلبانه است، افزود: زنان مشمول اين طرح از بدو ورود به صورت نيمه وقت استخدام مي‌شوند و تا پايان دوره كاري، كارمند نيمه وقت باقي خواهند ماند و طبعا ميزان حقوق و كسورات بازنشتگي آنها هم متناسب استخدام نيمه‌وقت دريافت مي‌شود.

.

هدايتي تاكيد كرد: هر يك از دستگاه‌هايي كه بر اساس قانون، تكليف كاهش نيرو داشته باشند، مي‌توانند به صورت داوطلبانه نسبت به استخدام نيمه وقت اقدام كنند.

 .

استخدام نيمه‌وقت زنان كاملا داوطلبانه است

وي با اشاره به برخي واكنش‌هاي منفي در قبال طرح استخدام نيمه‌وقت زنان، تاكيد كرد: كساني كه با اين طرح برخورد كردند، بايد بدانند كه اين طرح به صورت اجباري نبوده و كاملا داوطلبانه است و با توجه به انتخابي بودن اين طرح، انتقادي به آن وارد نيست.

.

معاون مركز امور زنان و خانواده با تاكيد بر اينكه طرح استخدام نيمه وقت زنان براي كارهاي مديريتي اجرا نمي‌شود، خاطرنشان كرد: قطعا نمي‌توان براي مشاغل مديريتي مسئول نيمه‌وقت تعريف كرد و بيشتر در حوزه‌هايي شامل حوزه‌هاي تحقيقاتي و اداري اين طرح پياده مي‌شود.

.

هدايتي در خاتمه تاكيد كرد: مقرر شده كه دستگا‌هاي دولتي بخشي از ظرفيت استخدام خود را به استخدام نيمه‌وقت اختصاص دهند تا از اين طريق، نياز زنان تحصيل كرده جامعه به اشتغال و حضور در جامعه تا حدي برطرف شود.

پندار سیستم

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.