نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره ۲۹۸۲۳۸/۹۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ ; ابلاغ دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه

0 767

حسابداراپ

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

.

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي به استثناء بانک قرض الحسنه مهر ايران،غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گردد.

.

با سلام و احترام؛

همان گونه که مستحضرند ؛ «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» در يک هزار و يک صد و بيست و هشتمين جلسه مورخ ٢٥/۵/۱۳۹۰ شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و طي بخشنامه شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد . به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص انجام عمليات حسابداري عقد مرابحه بدين وسيله «دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه» که در هفتاد و نهمين جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد قرار گرفته به پيوست ايفاد مي گردد

پندار سیستم

.

مزيد استحضار خاطر نشان مي گردد، سرفصل حساب هاي دفتر کل جديد مورد نياز براي انجام عمليات حسابداري تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه و همچنين تغييرات لازم در سرفصل حساب هاي دفتر کل موجود، پيش تر طي بخشنامه شماره٢٩١٢٨٢/۹۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به آن بانک /مؤسسه اعتباري ابلاغ گرديده است.

.

خواهشمند است دستورفرمائيد؛ مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد./

.

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانكي=========

اميرحسين امين آزاد —– مرتضي ستاک======

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.