نرم افزارحسابداری صدگان

موافقت رئيس جمهور با شغل محسوب شدن خانه داري زنان

0 643

حسابداراپ

براساس پيشنهاد کميته امداد امام خميني (ره)وموافقت رئيس جمهور درشوراي عالي اشتغال، خانه داري درآينده شغل محسوب خواهد شد وزنان خانه دار از حقوق وبيمه اجتماعي برخوردار مي شوند.

.

حسين انواري عضو شوراي مرکزي وسرپرست کميته امداد امام خميني(ره)با اعلام اين خبر به خراسان گفت:يکي از علل وقوع طلاق درجامعه گرايش زنان خانه دار به کاردرخارج از منزل براي کسب درآمد است که آسيب هاي اجتماعي ناشي از نبود مادر درخانواده را درپي دارد.

.

پندار سیستم

انواري با تاکيد براين که رئيس جمهور موافقت خود را با انجام اين کار درجلسه شوراي عالي ا شتغال اعلام کرده است، اظهارداشت:بررسي هاي کارشناسي نشان مي دهد يکي از دلايل افزايش طلاق درجامعه نبود تعامل بين اعضاي خانواده است که کارکردن هم زمان زن و شوهر وخستگي آن ها علت اصلي آن است.

.

انواري از افزايش مستمري کميته امداد امام خميني(ره) به مستمري بگيران از سال آينده خبرداد وگفت:کميته امداد پيشنهاد افزايش مستمري را براي اعمال دربودجه سال ۹۱به دولت ارائه داده است ودولت بايد تصميم نهايي را براي ميزان افزايش مستمري اتخاذ کند.انواري ميزان مستمري پيشنهادي کميته امداد امام خميني(ره) به دولت را اعلام نکرد وآن را به زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس موکول کرد.

.

منبع:روزنامه خراسان

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.