نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۵/۷/۱۳۹۰ ( عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی )

0 2,013

حسابداراپ

 پیرو بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۹۰/۲/۱۱ با توجه به نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور ( تصویر پیوست ) که مقرر می دارد : « ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعـلام می نمـاید ، مشمول بنـد ( ۹ ) ماده ( ۱۲ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » 

بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد .

پندار سیستم

با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف ( ۱- ۹ ) صفحه ( ۱۵ ) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد .

 

محمد قاسم پناهی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.