بخشنامه شماره ۱۴۰۲۳/ ۱۳۱۱/۲۱۱ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۵ ( استهلاک زيان سنواتي )

0 826

هوفر

نظر به اينکه در خصوص استهلاک زيان ابراز شده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي سالهاي قبل و بعد از اصلاحيه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ابهاماتي از سوي بعضي ادارات امور مالياتي مطرح گرديده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر مي گردد.

با توجه به اينکه برابر مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم، پذيرش هزينه قابل قبول طبق مقررات قانوني براي تشخيص درآمد مشمول ماليات دوره مالي مورد رسيدگي مي باشد ، از طرفي به جهت معاذير اجرائي در نحوه نظارت ، کنترل و شناسائي حسابها نسبت به استهلاک زيان سنواتي دوره قبل و بعد از اصلاحي قانون فوق الذکر و نيز با عنايت به اينکه آخرين اراده قانونگذار، مبتني بر استهلاک کل زيان تأييد شده سنوات قبل، از درآمد سال يا سالهاي بعد مي باشد، بنابراين برابر مقررات اصلاحي بند ۱۲ ماده ۱۴۸ مورد بحث کل زيان اشخاص حقيقي و حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آنان  احراز گردد بدون تفکيک آن به سنوات قبل يا بعد از سال ۱۳۸۱ برابر مقررات قانوني مزبور قابل استهلاک از درآمد سال يا سالهاي بعد مي باشد.
علي اكبر عرب مازار
نظر به اينکه در خصوص استهلاک زيان ابراز شده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي سالهاي قبل و بعد از اصلاحيه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ابهاماتي از سوي بعضي ادارات امور مالياتي مطرح گرديده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر مي گردد.
با توجه به اينکه برابر مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم، پذيرش هزينه قابل قبول طبق مقررات قانوني براي تشخيص درآمد مشمول ماليات دوره مالي مورد رسيدگي مي باشد ، از طرفي به جهت معاذير اجرائي در نحوه نظارت ، کنترل و شناسائي حسابها نسبت به استهلاک زيان سنواتي دوره قبل و بعد از اصلاحي قانون فوق الذکر و نيز با عنايت به اينکه آخرين اراده قانونگذار، مبتني بر استهلاک کل زيان تأييد شده سنوات قبل، از درآمد سال يا سالهاي بعد مي باشد، بنابراين برابر مقررات اصلاحي بند ۱۲ ماده ۱۴۸ مورد بحث کل زيان اشخاص حقيقي و حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آنان  احراز گردد بدون تفکيک آن به سنوات قبل يا بعد از سال ۱۳۸۱ برابر مقررات قانوني مزبور قابل استهلاک از درآمد سال يا سالهاي بعد مي باشد.
علي اکبرعرب مازار
۱۳۹۰ سه شنبه ۳۱ خرداد 


اِثَّلاثا ١٩ رجب ١٤٣٢ 


Tuesday, June 21, 2011

Skip Navigation Links

صفحه نخست
طبقه بندي علمي كتابخانه
مالياتهاي مستقيم
ماليات بر ارزش افزوده
ماليات تجميع عوارض
موافقتنامه ها
فرمهاي مالياتي
ارزش گذاری خودرو و ماشین آلات
کالاهای مشمول تجمیع عوارض
ضرایب تشخیص درآمد مالیات
فهرست صنايع آلاينده
جستجو در پایگاه قوانین
_________________________
نظرات و پیشنهادات
_________________________

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.