نرم افزارحسابداری صدگان

راي شماره ۱۲۳۵۶ /۴/۳۰ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹(جريمه تاخير وام)

0 3,579

حسابداراپ

” صورتجلسه هيات عمومي شورايعالي مالياتي “

گزارش شماره ۲۳۱۲- ۵/۳۰- ۹/۸/۷۱ دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در مورد اينکه جريمه تاخير پرداخت وام دريافتي از بانکها هزينه عمليات بانکي محسوب وجزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد يا خير؟

.

حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵در هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح و بشرح آتي مبادرت به صدور راي گرديد. نظربه عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحيه بعدي آن وجوهي را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دريافتي به بانکها پرداخت مي نمايند صرفنظر از عنوان آن جزء هزينه بانکي پرداختي بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزينه هاي قابل قبول مي باشد، مضافا” آنکه بنابمدلول بند ۷ ماده ۱۴۸از نظر عنواني نيز فقط جريمه پرداختي به دولت و شهرداريهاي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب نمي شوند و جريمه پرداختي به بانک بابت تاخير پرداخت اقساط وام را نمي توان از مصاديق جريمه پرداختي تلقي نمود. بانتيجه موافقم.

 .

 محمدتقي نژاد عمران-  علي اکبر سميعي-  محمد طاهر – مجيد ميرهادي-  محمود حميدي-  علي اکبر نوربخش-  رضا زنگنه.

 .

پندار سیستم

 نظر اقليت:

با عنايت به حکم مندرج در بين الهلالين بند ۷ ماده ۱۴۸قانون مالياتهاي مستقيم اعتقاد به غير قابل قبول بودن جرائم پرداختي به بانکها ( به مناسبت دولتي بودن آنها ) دارد.

 .

محمد رزاقي- محمد علي سعيدزاده

 .

—————————————————————————————–

لينك مرتبط:

بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ (عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.