حسابان وب

بخشنامه۱۲۳۳۵۲ مورخ ۸۸/۸/۱۲(الزام به پرداخت ماليات ارزش افزوده به پيمانكاران و مشاوران)

0 2,253
آکادمی محسن قاسمی

همانگونه كه استحضار دارند، ماليات و عوارض يكي از منابع مهم تشكيل دهنده درآمدهاي عمومي دولت و شهرداريها مي باشد و نقصان آن باعث ايجاد مشكلات عديده و عدم امكان پرداخت اعتبارات مندرج درقانون بودجه به دستگاههاي اجرايي كشور و هزينه هاي شهرداريها مي گرددو كارفرمايان دولتي ( دستگاههاي اجرايي) بايستي دراين امر اهتمام ورزيده و براي تحقق منابع بودجه عمومي كشوركه خود آنها به نحوي استفاده كننده آن هستند ، همكاري نمايند.

باعنايت به اينكه بيش از يكسال از تاريخ اجراي قانون ماليات برارزش افزوده مي گذرد متاسفانه برخي از دستگاههاي اجرايي كشور به عناوين مختلف از احتساب و پرداخت سه درصد ماليات و عوارض برارزش افزوده صورت وضعيتهاي پيمانكاران و مشاورين خودداري نموده اند لذا تاكيد ميشود كليه دستگاههاي اجرايي هنگام پرداخت صورت وضعيت و صورتحسابهاي پيمانكاران و مشاورين حتي پرداخت به صورت علي الحساب ، بايستي ۳% ماليات و عوارض ارزش افزوده را نسبت به مبلغ كاركردو يا علي الحساب پرداختي محاسبه و به مبلغ پرداختي به ذينفع اضافه نموده و به او پرداخت نمايند كه متعاقبا براساس مفاد قانون ماليات برارزش افزوده توسط آنها به حساب سازمان امورمالياتي كشور واريز گردد.

ضمنا توجه خواهند نمود بموجب قانون ماليات بر ارزش افزوده سه درصد مذكور، علاوه برمبلغ صورت وضعيت و يا صورتحساب تاييد شده توسط كارفرما (دستگاه اجرايي ) مي باشد كه مي بايست توسط كارفرما پرداخت شود.

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي

فینتو

رونوشت :

–       سازمان امورمالياتي كشور براي اطلاع و پيگيري

–       معاونت هزينه و خزانه داري كل كشور براي اطلاع و پيگيري

–       ذيحسايان و مديران مالي كليه دستگاههاي اجرايي كشور براي اطلاع و اقدام

–       سازمان امور اقتصادي و دارايي استان             براي اطلاع و ابلاغ به كليه دستگاههاي اجرايي استان و ذيحسابان

–       اداره كل خزانه براي اطلاع

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.