حسابان وب

معافیت مالیاتی موقوفات

0 486
آکادمی محسن قاسمی

هیئت وزیران با هدف شفاف سازی معافیت مالیاتی موقوفات و به منظور تشویق افراد خیرو نیکوکار به وقف اموال خود  وترویج این سنت حسنه نبوی ، شرایط معافیت مالیاتی موقوفات عام را اصلاح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزرای امور اقتصاد و دارایی،صنایع، فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ترویج سنت حسنه نبوی وقف و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم شرایط معافیت مالیاتی موقوفات عام را اصلاح کرد.

فینتو


بر اساس این مصوبه آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یکسال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف شود.
در غیر این صورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یکسال دیگر حسب مورد به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی ربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.
براین اساس تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات مبدا و مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.
همچنین مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.