نرم افزارحسابداری صدگان

با اجراي طرح جامع مالياتي اطلاعات مالياتي موديان ، يکپارچه و آنلاين مي شود.

0 793

حسابداراپ

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان مالياتي کشور گفت: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالياتي ، به شفاف سازي مبادلات اقتصادي و يکپارچه سازي اطلاعات درآمدي موديان مالياتي سراسر کشور کمک مي کند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي ، با بيان اينکه طرح جامع مالياتي شيوه هاي عملياتي و ملموس اجراي عدالت را محقق خواهد کرد ، افزود:

پندار سیستم

در اين سيستم مالياتي، فرآيند وصول و اجرا از تشخيص ماليات تفکيک شده و موديان قانون گريز به سادگي شناسايي و موديان قانون مدار تشويق مي شوند. وي يکي از اهداف درون سازماني طرح جامع مالياتي را بحث مکانيزاسيون اين نظام دانست و اظهارداشت: طرح جامع مالياتي اهدافي چون شناسايي موديان به صورت مکانيزه، نظام تشخيص ماليات بر اساس استاندارد هزينه ، پيگيري موارد تخلف مالياتي که در نهايت منجر به تغيير ساختار مالياتي و شفاف سازي و تسريع امور مالياتي مي شود، دنبال مي کند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه پياده سازي طرح جامع مالياتي که در برگيرنده کليه سطوح نظام مالياتي است ، مي تواند سبب يکپارچه سازي نظام مالياتي شود، تصريح کرد: يکپارچه سازي نظام مالياتي مستلزم استاندارد کردن روش ها و رويه ها است که توسط سازمان امور مالياتي در حال انجام است. وي مهمترين مزيت طرح جامع مالياتي را تشکيل يک بانک قوي از اطلاعات مالياتي دانست و گفت: با ايجاد بانک اطلاعاتي منسجم از اطلاعات درآمدي فعالان اقتصادي ، موديان با علم به اينکه اطلاعاتشان در سيستم موجود است قطعا سعي مي کند اطلاعات صحيح تر و دقيق تري در اختيار سازمان قرار دهد و يا چنانچه در گذشته درآمدي را کمتر ابراز کرده يا کتمان کرده از اين پس نزديک به واقع ابراز کنند ؛ در نتيجه فرار مالياتي در نظام مالياتي به شدت کاهش مي يابد.

۱۳۸۹/۰۸/۰۱.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.