نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره۳۱۷۵۳/ ۲۵۹/ ۲۱۳ م ۸۷/۴/۸(ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

0 1,474

حسابداراپ

قانون ماليات بر ارزش افزوده که در اجراي اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ توسط شوراي محترم نگهبان تاکيد گرديده است، با توجه به مواد ۴۲،۵۱ و ۵۳ قانون مزبور و رعايت موارد ذيل به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

۱- مطابق ماده ۵۱ قانون مذکور، از اول ماه پس از تاريخ تصويب قانون(ازابتداي خرداد ماه سال جاري)۲% ماليات موضوع بند هـ ماده (۳) قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهرداري موضوع بند(هـ) ماده ياد شده از يک درصد(۱%) به يک و نيم درصد(۵/۱%) اصلاح شده است.

شايان ذکر است عوارض محصولات صنايع آلوده کننده محيط زيست موضوع قسمت اخير بند(هـ) ماده مذکور کماکان تا پايان شهريور ماه سال جاري به نرخ يک درصد(۱%) قيمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

پندار سیستم

۲- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و تکاليف دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد مربوط به خودرو از تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، مطابق ماده ۴۲ قانون و تبصره هاي ذيل آن مي باشد.

۳- ماليات و عوارض نوشابه هاي گازدار، سيگار و فراورده هاي نفتي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض و همچنين ساير ماليات ها و عوارض موضوع قانون ياد شده تا پايان شـهريـور مـاه سـال جاري کماکان مطابق مقررات و ترتيبات قانون مزبور مي باشد.

۴- از ابتداي مهرماه سال جاري و با لازم الاجراء شدن ساير مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون موسوم به تجميع عوارض به طور کلي لغو مي گردد.و دريافت ماليات و عوارض کالا و خدمات از عرضه کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و صادر و وارد کنندگان کالا و خدمات به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

علي اکبر عرب مازار

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.