باب دوم مالیات بر دارائی-فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر(مواد۱۲تا۱۶)

0 93

هوفر

ماده ۱۲ حذف شد.

ماده ۱۳ حذف شد.

ماده ۱۴ حذف شد.

ماده ۱۵ حذف شد.

ماده ۱۶ حذف شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.