حسابان وب

باب دوم مالیات بر دارائی-فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر(مواد۱۲تا۱۶)

0 519
آکادمی محسن قاسمی

ماده ۱۲ حذف شد.

ماده ۱۳ حذف شد.

ماده ۱۴ حذف شد.

ماده ۱۵ حذف شد.

ماده ۱۶ حذف شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.