حسابان وب

اطلاعيه مرحله اول ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده

35 4,452
آکادمی محسن قاسمی

قابل توجه كليه عرضه كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات و واردكنندگان و صادركنندگان آنها


با عنايت به تصويب و ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده و از آنجا كه مطابق ماده (۵۳) قانون، تاريخ اجراي اين نظام مالياتي از اول مهرماه ۱۳۸۷ تعيين گرديده است، با استفاده از اختيارات حاصل از ماده (۱۸) قانون مذكور، بدينوسيله مشمولين مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد حداقل يكي از شرايط زير اعلام مي‌گردند:

الف) كليه وارد كنندگان؛  ب) كليه صادر كنندگان؛

ج) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است؛

د) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال ۱۳۸۷، يك ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است.

تبصره: آن دسته از فعالان اقتصادي كه صرفاً به عرضه كالاها و خدمات معاف از اين نظام مالياتي (بر اساس مفاده ماده ۱۲ قانون) اشتغال دارند، از ثبت نام در اين مرحله معاف مي‌باشند، بديهي است فعالاني كه به عرضه توأم كالاهاي مشمول و معاف اشتغال داشته و حداقل يكي از شرايط فوق را دارند مشمول اين تبصره نبوده و موظف به ثبت نام در اين مرحله مي‌باشند.

واجدين هر يك از شرايط بندهاي (الف) تا (د) فوق‌الذكر مي‌توانند جهت آگاهي از قانون مذكور، مقررات مربوطه و چگونگي اجراي آن به پايگاه اينترنتي طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.VAT.ir مراجعه نمايند.

واجدين شرايط فوق الذكر در صورتي كه تاكنون دعوتنامه ثبت نام در اين نظام مالياتي (حاوي نام كاربر و رمز عبور ثبت نام اينترنتي) را دريافت ننموده‌اند، مي‌توانند جهت اجراي احكام قانون مذكور و ثبت نام در اين نظام مالياتي به نشاني اينترنتي www.VAT.ir/Registration مراجعه و فرآيند ثبت نام خود مشتمل بر اقدامات زير به انجام برسانند:

۱- مراجعه به سايت اينترنتي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.VAT.ir و سامانه ثبت نام اينترنتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.VAT.ir/Registration و آگاهي از قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي اين نظام مالياتي؛

۲- در صورتي كه مودي با مطالعه مستندات مربوط به اين نظام مالياتي، خود را مشمول ثبت نام در مرحله اول اين نظام مالياتي بداند، با مراجعه به سامانه ثبت نام اينترنتي فوق الذكر ، نسبت به تكميل اطلاعات اوليه در بخش “پيش ثبت نام” و دريافت شماره رهگيري حداكثر تا تاريخ ۲۵/۶/۸۷ اقدام نمايد؛

۳- پاكت حاوي نام كاربر و رمز عبور، جهت تكميل مراحل ثبت نام، ظرف مدت (۱۰) روز از تاريخ دريافت شماره رهگيري پيش ثبت نام به موديان تحويل خواهد گرديد. در صورتي كه مودي ظرف مهلت مقرر پاكت مذكور را دريافت ننمايد، ضروري است با مراجعه به قسمت “پيگيري پيش ثبت نام” نسبت به اعلام كد رهگيري اقدام نمايد تا ترتيب پيگيري موضوع داده شود؛

فینتو

۴- با دريافت پاكت حاوي نام كاربر و رمز عبور، ضروري است موديان با مراجعه به پايگاه اينترنتي ثبت نام نسبت به درج كامل اطلاعات بنگاه اقتصادي در بخش “ثبت نام” سامانه اينترنتي ثبت نام اقدام نمايند. درج اطلاعات در بخش‌هاي مختلف فرم ثبت نام مي‌تواند به صورت يكجا و يا در چند مرحله (و با “ثبت موقت” اطلاعات در هر نوبت) صورت پذيرد؛

۵- “تاييد نهايي و ارسال اطلاعات” وارد شده ثبت نام و دريافت و چاپ نسخه ويژه سيستم ثبت نام كه توسط پايگاه اينترنتي ثبت نام ارائه مي‌گردد. (توجه فرمائيد پس از تاييد نهايي و ارسال اطلاعات اعمال هرگونه تغيير يا اصلاح در اطلاعات ثبت شده در سيستم تنها با طي فرآيند ويژه اصلاح اطلاعات ثبت نام پس از ثبت قطعي و ارسال ميسر خواهد بود)؛

۶- ارسال نسخه چاپي فرم ثبت نام (كه توسط پايگاه اينترنتي ثبت نام در اختيار كاربران قرار خواهد گرفت). كليه صفحات اين نسخه چاپي بايد توسط كاربران مهر و امضاء مجاز گردد و به همراه تصوير مدارك مورد نياز ثبت نام به شرح مشخص شده در سامانه ثبت نام اينترنتي توسط پست پيشتاز دو قبضه به نشاني تهران، صندوق پستي ۶۷۷۹/۱۹۳۹۵ حداكثر تا تاريخ ۱/۷/۸۷ توسط موديان ارسال گردد. نگهداري رسيد ارسال اين مدارك تا زمان دريافت گواهينامه موقت ثبت نام الزامي خواهد بود؛

۷- در صورت تكميل صحيح اقلام اطلاعاتي و ارسال كامل مدارك توسط موديان، گواهينامه موقت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي كشور براي موديان صادر و به همراه كتب و اطلاعات مورد نياز براي اجراي اين نظام مالياتي حداكثر تا تاريخ ۲۰/۷/۸۷ براي موديان ثبت نام شده ارسال خواهد گرديد. به هر ترتيب اين اطلاعات از طريق سايت اينترنتي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به شرح فوق نيز در اختيار موديان قرار خواهد داشت.

موديان محترم مشمول بندهاي (الف) تا (د) اين دستورالعمل علاوه بر ثبت نام به شرح فوق الذكر، ضروري است برابر قانون اقدامات زير را از تاريخ ۱/۷/۸۷ به مورد اجرا بگذارند:

۱- اجراي مقررات و دستورالعمل‌هاي اين نظام مالياتي در رابطه با چگونگي صدور صورتحساب معاملات، و همچنين محاسبه و دريافت ماليات و عوارض متعلق از تاريخ ۱/۷/۸۷؛

۲- پس از انجام كليه تكاليف قانوني، بويژه در رابطه با صدور صورتحساب و محاسبه و وصول ماليات، تكميل و تسليم اظهارنامه و محاسبه و واريز بدهي مالياتي برابر مقررات و دستورالعمل‌هاي اين نظام مالياتي در هر دوره مالياتي ضروري خواهد بود.

۳- اولين اظهار نامه اين نظام مالياتي مربوط به عملكرد فصل پائيز سال ۱۳۸۷ بوده و مي‌بايستي تا تاريخ ۱۵ دي ماه سال جاري تسليم گردد.

۴- ساير تكاليف قانون با مراجعه به قانون و مقررات مربوطه قابل شناسايي و لازم‌ الاجرا خواهد بود.

بديهي است مشمولين مراحل بعدي ثبت نام در اين نظام مالياتي در اطلاعيه‌هاي بعدي سازمان امور مالياتي كشور به اطلاع عموم خواهد رسيد.

لازم به ذكر است برخورداري از مزاياي قانوني اين نظام مالياتي و عدم مواجهه با جرائم و ساير عواقب تخلف از اين قانون به شرح مندرج در تبصره ماده (۱۹) و مواد (۲۲) و (۲۳) قانون مستلزم اجراي به موقع و كامل عمليات ثبت نام و انجام كليه تكاليف قانوني اين نظام مالياتي از تاريخ ۱/۷/۸۷ خواهد بود.

آن دسته از موديان كه دعوتنامه ثبت نام در اين نظام مالياتي را دريافت نموده‌اند، صرفاً نسبت به ثبت نام در چارچوب دستورالعمل مندرج در دعوتنامه دريافتي اقدام نمايند و نيازي به اجراي مفاد دستورالعمل مندرج در اين فراخوان عمومي ندارند اين اطلاعيه در حكم بخشنامه به ادارات كل امور مالياتي محسوب مي‌گردد.

35 نظرات
 1. اشرفی می گوید

  بسیار کاربردی و آموزنده است با تشکر

 2. مصطفی زارعی می گوید

  باکمال تشکرازشماجوانان که اطلاعات این قشرکه ازنظرمالیات ارزش افزوده خیلی دانستنی کم دارندرابه اطلاع عموم می رسانیدواقعامتشکرم

 3. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر متقابل از حضور شما
  بااحترام

 4. عبدالناصرگلمحمدی می گوید

  سوال:پرداخت مالیات ارزش افزوده از کدامیک از تاریخهای زیر به مودی تعلق میگیرد:۱-از تاریخ صدور گواهینامه ثبت نام درمالیات ارزش افزوده.۲-از تاریخی که درمتن گواهینامه ثبت نام قید گردیده است.۳-آیا به قراردادهائی که مودی قبل از این تاریخها منعقد نموده نیز مالیات ارزش افزوده تعلق میگیرد یاخیر. خواهشمند است پاسخ جامعی به سوالات فوق را به آدرس ایمیل اینجانب ارسال فرمائید. با تشکر

 5. علي می گوید

  با سلام و دعای خیر/
  بنظرم پاسخ سوالات جنابعالی، طی ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است . ببینیم ،
  ماده ۱۱ _ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :
  الف _ در مورد عرضه کالا:
  ۱ _ تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد
  ۲ _ در موارد مذکور در تبصره ماده ۴ این قانون ، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت ، حسب مورد
  ۳ _ در مورد معاملات موضوع ماده ۹ این قانون ، تاریخ معاوضه
  ب _ در مورد ارایه خدمات:
  ۱_ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد
  ۲_ در مورد معاملات موضوع ماده ۹ این قانون ، تاریخ معاوضه
  ج _ در مورد صادرات و واردات
  در مورد صادرات ، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت ، تاریخ پرداخت مابه ازائ
  تبصره _ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات ، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.
  موفق باشید .

 6. lمهدی می گوید

  سلام وخسته نباسی.میخواهم یک شرکت عمرانی تاسیس کنم ولی رتبه بندیش نمیکنم ایا مالیات بهش تعلق میگیرد.در ضمن اگه محل اولصه شرکت خانه شخصی پدرم باشه از نظر مالیاتی چه میشه.خواهشن کمکم کنید

 7. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ماليات ارتباطي به رتبه بندي ندارد ولي به نظرم شركت هاي رتبه بندي شده لازم هست گواهي مفاصا حساب از دارايي ارائه كنند.
  اگر ثبت شركتها قبول كند به نظر بنده مشكلي نخواهيد داشت ولي بحث مالياتي آن ممكن است پيگيري مميزتان درخصوص وضعيت تملك يا اجاره آن باشد.
  موفق باشيد.

 8. امید صالحی می گوید

  با سلام
  ایا شرکتهایی که دارای فعالیتهای آموزشی با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشند .مشمول معافیت مالیاتی میشوند.در مورد مالیات برارزش افزوده نظر شما چیست؟سپاسگزارم

 9. علي می گوید

  سلام جناب امیدخان صالحی
  وقت بخیر
  هرچند از جزئیات فعالیت آموزشی خود چیزی نگفتی ، ولی بنظرم با توجه به آنچه که الان واحدهای مالیاتی انجام می دهند مطالبه مالیات از فعالیت آموزشی این دسته از شرکتها صورت می گیرد .
  ضمنا” فعالیتهای آموزشی با توجه به آیین نامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد .
  موفق باشید /

 10. حمداله آقامیرزالو می گوید

  سلام،آیا پس از اتمام هر دوره ۳ماهه ،انجام پیش ثبت نام الزامی است یا فقط برای اولین دوره الزامی می باشد؟

 11. علي می گوید

  سلام
  در نظام مالیات ارزش افزوده پس از مشمولیت ، یک بار ثبت نام کافی خواهد بود و پس از آن تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر پایان هر دوره کفایت می کند .

 12. فرید الیاشی می گوید

  براساس اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای انفورماتیکی از ۸۸/۷/۱ مشمول مالیات فوق می باشند آیا این نوع شرکتها که در سال ۸۷ و نیمه اول ۸۸ بیش از ۳ میلیارد درآمد داشته اند از معافیت این اطلاعیه در سالهای مذکور برخوردار هستند؟

 13. مریم می گوید

  سلام . ممنون از اطلاعاتی که در اختیار قرار دادین.
  مهندسانی که بصورت انفرادی کار می کنند، و ارزش افزوده می گیرند، با توجه به اینکه این دسته افراد هنوز مشمول نشدند، بعد از اینکه مشمول شدند، از چه تاریخی باید مالیات آنها دریافت شود؟
  چه زمانی قراره مهندسا و وکلا مشمول ارزش افزوده شوند؟ با تشکر

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  افرادي كه هنوز مشمول نشده اند مجاز به دريافت ماليات ارزش افزوده نيستند و قاعدتا از زماني كه مشمول شوند به بعد را دريافت و به سازمان مي پردازند.

 15. ابراهیم می گوید

  با سلام
  بند ثبت نام مرحله پیش ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده را انجام داده ام ولی کد پیگیری را فراموش کرده ام لطفا راهنمایی فرمائید

 16. علي می گوید

  سلام
  به واحد مالیات بر ارزش افزوده خود مراجعه فرمایید .

 17. نامشخص می گوید

  سلام اگه واسه مغازه نقره وبدلیجات فروشی که درامد زیادی هم نداره اشتباهی ارزش افزوده ثبت نام کنیم چی میشه؟؟؟

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ثبت نامتان را کامل کرده اید یا درمرحله پیش ثبت نام هستید؟

 19. محمد می گوید

  سلام و خسته نباشید من پیش ثبت نام را انجام دادم و پاکت نام کاربری و رمز را دریافت نمودم ولی متاسفانه هر چی می گردم پیداش نمی کنم چکار باید انجام بدم لطفا راهنمایی بفرمایید . ممنون

 20. محسن می گوید

  باسلام
  من در اسفند ۹۳ یک شرکت پیمانکاری ثبت کردم و دنبال اخذ رتبه هستم و هنوز هیچ کاری که مشمول مالیات بر ارزش افزودهباشد را انجام نداده ام و برای شرکت در مناقصه، باید گواهی مالیات بر ارزش افزوده داشته باشم، ولی هنوز موفق به ثبت نام نشدم.
  از کجا باید شروع کنم و به کدام سایت مراجعه داشته باشم؟

 21. اکبر همت می گوید

  باسلام شرکتی به علت انتقال شماره ثبت آن تغییر یافته این تغییرات در سیستم ثبت نام انجام ولی در یسیستم ارزش افزود ه اصلاح نشده برای اصلاح آن چه بایدکرد؟

 22. mehrnaz می گوید

  سلام..
  میخواستم بدونم شماره فرعی مالیات بر ارزش افزوده چی هست؟
  ممنون

 23. maria.a می گوید

  سلام.وقت خیر.من حسابدار یه دفتر مسافربری (بند ب)هستم.هر ساله اظهار نامه شامل معافیت مالیاتی میشه.آیا مالیات ارزش افزوده که شامل ۶% از ۹% کل ارزش افزوده اس,شامل معافیت نمیشه؟

 24. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر این دو ارتباط کاربردی با هم ندارند و دومقوله جداهستند.

 25. سید کریم میرکریمی می گوید

  سلام شرکت ما تازه شروع به کار کرده و در مرحله ثبت نام نهایی مرحله مشمولیت شرکت ما شامل کدام مرحله می باشد خواهشمندم راهنمایی کنید

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر تازه ثبت شده اید مشمول مرحله دوم از تاریخ ثبت هستید.

 27. محمد فراهانی می گوید

  با سلام :
  شرکتی در سال ۱۳۸۳ تاسیس شده و در سال ۹۲ ورادات کالا داشته است .. تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده شرکت در سال ۱۳۹۳ است .
  با اینکه شرکت مشمول مرحله اول است تاریخ مشمولیت ارزش افزوده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ در گواهی نامه درج شده است .
  تاریخ اصلاح اظهارنامه های ارزش افزوده بتاریخ بعد از ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ است .

  ایا این شرکت میتوانسته فروش های مربوط به سال ۹۲ را ابراز نماید و اصلاح اظهارنامه انجام دهد و گزارش فصلی برای سال ۹۲ ارسال نمایید.؟

 28. مهدی می گوید

  با سلام
  شرکت بنده در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۸ ثبت شده، و محوز شرکت مهندسی را در تاریخ ۹۴/۰۷/۲۱ گرفته ام و هیچ معامله ای هم در این مدت نداشته ام،
  حال در قسمت پرونده ها برای وارد کردن تاریخ مشمولیت چه تاریخی را وارد کنم؟

 29. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱۸/۲/۹۳ ولی باید بابت مدتهای گذشته اظهارنامه بدون مبلغ ارسال میکردید.

 30. موسی ولی می گوید

  سلام خسته نباشید
  فعالیت شرکتی درزمینه تاکسی تلفنی می باشد و معاف از ثبت نام ارزش افزوده حال اگر این شرکت اقدام به عقد قراردادباشرکت وادارات جهت جابجائی کارکنان نماید جزء حمل ونقل مسافر ومعاف میباشد یا جزء ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ومشاوره ای میباشد وباید در ارزس افزوده ثبت نام نماید

 31. حدیث شعبانی می گوید

  سلام ما شرکتی را تازه تاسیس کردیم در زمینه دوربین مدار بسته و مراحل ثبت نام ارزش افزوده را انجام دادیم و بسته حاوی نام کاربری و رمز را دریافت کردیم حالا من برگه ثبت نام را به همراه مهر و امضای شرکت و بقیه مدارم مندرج در نامه ثبت نام به اداره ارزش افزوده بردم ولی به ما گفتن که باید حتما برگ سبز یا فاکتور فروش ارایه بدیم ولی ما تا الان که ۴ ماه از تاسیس شرکت میگذره هیچ واردات و یا فروشی نداشتیم و تنها فعالیت ما خرید ملزومات و اثاثیه به صورت رسمی بوده و من الان نمیتونم اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار را رد کنم چون از سمت اداره ارزش افزوده تایید انجام نشده
  لطفا راهنمایی کنید

 32. n می گوید

  با سلام . بنده حسابدار یک موسسه آموزشی تازه تاسیس هستم که کتاب های کمک آموزشی به مدارس تهران عرضه میکند.
  با اینکه از ارزش افزوده معاف هستیم آیا نیازی به ثبت نام در سیستم ارزش افزوده می باشد؟؟؟
  لطفا راهنمایی کنید . با تشکر

 33. عنایت سلیمانی می گوید

  باسلام با توجه به اعلام سازمان امورمالیاتی مرحله پنجم شرکتهای ارائه دهنده کالاهای کشاورزی مانند سموم و کود که معاف از ارزش افزوده هستند نیازی به ثبت نام در سامانه ارزش افزوده دارند یا خیر

 34. عنایت سلیمانی می گوید

  سلام در مورد سئوال اینجانب پاسخی داده نشد سئول کرده بودم شرکتهائیکه کالای معاف ماتنند کود و سم کشاورزی خرید و فروش ویا تولید میکنند آیا نیاز به ثبت نام در سامانه ارزش افزده دارند یاخیر

 35. لللل می گوید

  ممنون ازتوضیحاتتون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.