نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

3869/ت52885هـ

تصویبنامه ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ مورخ ۹۵/۱/۲۱(آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹…