نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

چك اماني ارزش افزوده

ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

نامه شماره 20032/210/ص مورخ 28/12/1400 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که براساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش…

نامه شماره ۲۶۹/۹۹۳ مورخ ۹۸/۶/۲۳(بدهی ابرازی و مالیات قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده)

منظور از بدهی در دستورالعمل ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵ موضوع وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی ، بدهی ابرازی و…

بخشنامه ۹۶/۵۹۳۳۵۰مورخ ۹۶/۶/۱۵(صدور گواهی اخذ تضمین مالیات بر ارزش افزوده ( گواهی چک ) بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خط…

توضیح سایت تازه های حسابداری: - بخشنامه مرتبط را اینجا ببینید. بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور گواهی اخذ تضمین مالیات بر ارزش افزوده ( گواهی چک ) بابت ترخیص…

بخشنامه ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵(وصول يا استرداد چک هاي دريافتي در رابطه با واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد معاف…

توضیح سایت تازه های حسابداری: - برای این بخشنامه ، دستورالعمل جایگزین ابلاغ شده است. لطفا اینجا کلیک کنید. - بخشنامه مرتبط را اینجا ببینید. در اجراي قسمت اخير بخشنامه شماره…

بخشنامه ۸۷۳۰۵ مورخ ۸۷/۸/۲۹(دستورالعمل صدور گواهي اخذ چک به نيابت از گمرک جمهوري اسلامي ايران در رابطه با واردات ماشين…

در اجراي بخشنامه شماره 127374 مورخ 15/8/87 مقام محترم وزارت امور اقتصادي ودارايي وبا عنايت به نامه شماره 229555/304/88/83 مورخ 25/8/1387 رئيس کل محترم گمرک جمهوري اسلامي ايران، به…