نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

هزينه غذا

ابطال مالیات سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش و مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی

توضیح سایت تازه های حسابداری: این رای توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. لطفا اینجا کلیک کنید. قسمت ذیل نامه شماره 81153/232/د مورخ 3/12/1400 سازمان امور مالیاتی کشور که…

دادنامه ۱۹۵۶ – ۱۹۵۷ مورخ۱۴۰۰/۱/۱۶(ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مزایای مهد کودک، یارانه غـذا،…

 تعیین تکلیف عبارت  « و ......» بعد از  عناوین مهد کودک، یارانه غـذا، ایاب و ذهاب و بن کالا  در بخشنامه  شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰- ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۹۹/۸/۱۴ (اصلاح مواردمرتبط با وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا)

توضیح سایت تازه های حسابداری: ابلاغ دادنامه در خصوص هزینه های رفاهی کارکنان به تاریخ 1400/11/23 را اینجا ببینید. اصلاح مواردمرتبط با وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا،ایاب…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۹۸/۸/۲۷(ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - درباره این بخشنامه رای دیوان عدالت اداری صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید. - نامه شماره 232/19295 مورخ 98/10/23 در خصوص سقف وجوه…

بخشنامه ۱۸۰۲۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۱(ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱)

پيرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/02/1390 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 09/12/1389)، به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي…

دادنامه۳۳۵ مورخ ۹۱/۶/۲۰( اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳- ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور…

بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب رأی شماره 601- 9/12/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553- 12/4/1387…

بخشنامه شماره۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه شماره ۶۰۱مورخ ۸۹/۱۲/۹ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷…

بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19238 مورخ 25/12/89 مبني بر اينکه: