نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی

قسمتی از بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی ابطال شد

 رای مورخ ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی (بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی)…

بخشنامه جدید بخشودگی جرایم مالیاتی با امکان تقسیط یکساله بدهی

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه تکمیلی در خصوص تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم را اینجا ببینید. سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، تفویض اختیار تفسیط…

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۱

‍توضیح سایت تازه های حسابداری: قسمتی از این بخشنامه ابطال شد. لطفا اینجا کلیک کنید. بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات های مستقیم و قانون…