مرور برچسب

مصوبه 13/12/95 اقتصاد مقاومتی

درخواست جهت دسترسی به اطلاعات پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه ای خطاب به دکتر جهانگيرى فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ، درخواست دسترسی به اطلاعات پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور را کرد.