نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط

بخشنامه ۱۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۹۶/۲/۹(ابلاغ تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای…

به پیوست تصویب­نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 9520 مورخ 30/01/1396 در راستای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت، در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی…

مصوبه جدید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی/ حل مشکلات مالیاتی واحدها

معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.