نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

نحوه تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی در لایحه بودجه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جلسه امروز اعضای این کمیسیون با پیشنهاد دولت در بند الف تبصره 9 لایحه بودجه که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( 52 ) قانون برنامه…