نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش‌هاي حسابرسي صادره

متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي در گزارش‌هاي حسابرسي صادره ( پيوست اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲…

( پيوست اطلاعيه شماره  92/34232 ) متن زير بايد در بخش "گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي – گزارش در مورد مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس" ، گزارش حسابرس مستقل و…

اطلاعيه شماره ۹۲/۳۴۲۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ جامعه حسابداران رسمي ايران درباره متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد مرتبط با قانون…

. اطلاعيه قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي . با سلام و احترام در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان متن پيشنهادي جهت انعكاس موارد…

دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و شركت ها و موسسات غير تجاري

. وزارت امور اقتصادي و دارايي . جناب آقاي ملك آرايي دبير محترم جامعه حسابداران رسمي ايران . سلام عليكم به پيوست دستورالعملهاي اجرايي مبارزه با پولشويي در حوزه حسابرسان و…